Stanovenie obsahu vody titráciou podľa Karl Fischera

Kompaktné volumetrické alebo coulometrické titrátory podľa Karla Fishera a súvisiace reagencie pre určenie vody.

  • Volumetrické titrátory Karl Fisher sú určené na stredné a veľké objemy vody (rozsah v mg), umožňujú jednoduchým spôsobom rýchlo a presne stanoviť obsah vody.
  • Coulometrické titrátory Karl Fischer sa používajú na malé objemy vody (rozsah v µg) a umožňujú veľmi jednoduchým spôsobom rýchlo a presne stanoviť obsah vody.
  • Reagencie Karl Fischer

Karl Fischer reagents and titrants

A wide range of volumetric and coulometric Karl Fischer reagents

Karl Fischer standards

A wide range of Karl Fischer standards for volumetric and coulometric titration

Volumetrické titrátory Karl Fischer

Bežné titrátory Karl Fischer umožňujú jednoduchým spôsobom rýchle a presné stanovenie obsahu vody...