Bod topenia

Bod tání je užitečná a velmi důležitá hodnota při stanovování kvality a čistoty složek potravin a rostlinných/živočišných olejů a tuků.

Sortiment produktov

Nástroje na stanovenie bodu topenia

Výborne vybavené nástroje na stanovenie bodu tavenia ponúkajú možnosť video s uložením výsledkov pre merania bodu topenia

Kapilárne skúmavky

Spoločnosť VWR ponúka skúmavky na stanovenie bodu tavenia takmer pre všetky zariadenia určené na stanovenie bodu tavenia...