Monitorovanie a zaznamenávanie laboratórnych dát

Všetky nástroje na správu dát a produktov, ktoré potrebujete na zobrazovanie, nahrávanie, reportovanie údajov, monitorovanie výsledkov ako aj časovanie experimentov.

Zaznamenávanie a monitorovanie si vyžadujú vysokú pozornosť ak niektoré z vašich vzoriek alebo produktov je potrebné uskladniť alebo preniesť za správnych teplotných podmienok.

Vo VWR máme široký sortiment dátových záznamníkov a tak máme pre vás isté riešenie - od jednorázových až po drahšie modely so všetkými funkciami.

VWR ponúka široký sortiment prístrojov na monitorovanie a zaznamenávanie dát, vrátane tabuľkových záznamníkov, časových záznamových kníh ako aj najobľúbenejšie záznamníky dát.

Sortiment produktov

Dátové záznamníky

Monitorovanie teploty, vlhkosti a tlaku použitím káblových alebo bezdrôtových sond a rôzne rozhrania dostupné prostredníctvom osobných počítačov alebo Internetu...

Registračné záznamníky

Jednorazové registračné záznamníky teploty pre 10 a 40 dní...

Časovače

Mechanické alebo digitálne časovače, stopky alebo hodiny...

Laboratórne záznamníky

Zaznamenajte si potrebné údaje! Rôzne nástroje pre laboratóriá...