Odber vzoriek

VWR ponúka široký sortiment produktov na odber vzoriek počnúc filtrami až po veľké automatické vzorkovače pre všetky tipy vzoriek, bez ohľadu na veľkosť, objem alebo zdroj.

Kľúčom k presným výsledkom je integrita odberu vzoriek, skladovania a transportu na zabezpečenie správnej následnej manipulácie. Bez správnych techník odberu vzoriek a vzorkovania, ešte aj najprecíznejšie a najpresnejšie analytické procedúry preukážu výsledky ktoré neodzrkadľujú skutočný stav.

Nech už potrebujete akúkoľvek matricu vzoriek alebo veľkosť vzoriek, VWR vám poskytuje nástroje pre odber vzoriek od renomovaných dodávateľov alebo aj z vlastného sortimentu VWR Collection.

Sortiment produktov

Odber vzoriek vzduchu

Najkomplexnejší sortiment presných zariadení na odber mikrobiálneho vzduchu na trhu...

Nádoby

K dispozícii sú všetky tvary a veľkosti!

Naberačky

Na všetky druhy tekutých vzoriek...

HY-LITE®

Rýchle kvantitatívne monitorovanie hygieny v tekutinách a na povrchoch s bioluminiscenciou ATP...

Tuhé látky

Sortiment produktov určených na náhodný odber vzoriek z tuhých produktov – práškov, tabliet ap.

Špachtle

Sortiment nástrojov na odber vzoriek...

Lyžičky

Je praktické mať ich poruke!

Tampóny

Široký výber tampónov pre všetky mikrobiologické aplikácie...

Teleskopické tyče

Ideálne pre všetky odbery vzoriek vody...

Uzatvárateľné vrecká

Vrecká s jednoduchým uzatváraním na bezpečné zaistenie vzoriek...

Zariadenie na odber vzoriek Visco

Ideálne na odber vzoriek z kašovitých zmesí, nánosov, pôdy a podobne...

Water Samplers

Spoločnosť VWR ponúka aj sortiment stacionárnych zariadení na odber vzoriek vody...

Fľaše na odber vzoriek vody

Fľaše na odber vzoriek vody s tiosíranom sodným a bez neho...

Jednorazové filtračné lieviky

Riešenie typu „všetko v jednom“ na odber mikrobiologických vzoriek...

Membránové filtre a príslušenstvo

Membránové filtre, lieviky, armatúry a dávkovače filtrov na membránové filtrovanie v oblasti mikrobiológie...

Filtračné zariadenia

Zariadenia na odber vzoriek z vody, podzemnej vody a vzduchu...