Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Odber vzoriek

Odber vzoriek

VWR ponúka široký sortiment produktov na odber vzoriek počnúc filtrami až po veľké automatické vzorkovače pre všetky tipy vzoriek, bez ohľadu na veľkosť, objem alebo zdroj.

Kľúčom k presným výsledkom je integrita odberu vzoriek, skladovania a transportu na zabezpečenie správnej následnej manipulácie. Bez správnych techník odberu vzoriek a vzorkovania, ešte aj najprecíznejšie a najpresnejšie analytické procedúry preukážu výsledky ktoré neodzrkadľujú skutočný stav.

Nech už potrebujete akúkoľvek matricu vzoriek alebo veľkosť vzoriek, VWR vám poskytuje nástroje pre odber vzoriek od renomovaných dodávateľov alebo aj z vlastného sortimentu VWR Collection.