Príprava vzoriek

Príprava vzoriek v sebe zahŕňa rôzne spôsoby a metódy, ktorými je vzorka spracovávaná pred analýzou.

Príprava vzoriek môže byť jednak časovo náročná, ale aj hlavným zdrojom chýb, čo má veľký vplyv na výsledok analytickej metódy a čistoty vzorky pred ďalšou analýzou. Výber správnej techniky na prípravu vzorky je teda rozhodujúci a musí sa voliť s ohľadom na zabezpečenie spoľahlivej následnej analýzy.

VWR ponúka široký sortiment chemikálií, spotrebného materiálu a vybavenia na splnenie všetkých vašich požiadaviek na prípravu vzoriek, či už z vlastného sortimentu VWR Collection, alebo od renomovaných dodávateľov.

Sortiment produktov

Chemikálie s vysokou čistotou, VWR Chemicals

Kyseliny NORMATOM a ARISTAR s vysokou čistotou pre stopové elementárne analýzy v baleniach s objemom 500 ml a 2,5 l...

Sublimačné sušičky

Táto časť obsahuje produkty od významného výrobcu Labconco

Sieve Shakers

Certifikované a necertifikované sitá a preosievacie trepačky od hlavných výrobcov

Weighing

VWR offers a choice of micro and analytical balances with traceable weights and calibration certificates...

Miešanie a mletie

Zmenšenie vzorky na drvenie, miešanie, homogenizáciu a dispergovanie produktov od známych výrobcov

Odparovanie

Fyzické alebo tepelné odlučovanie je bežným postupom v mnohých chemických laboratóriách

Destilácia a lúhovanie

Ohrievacie plášte a ohrevné platne

Skladovanie v chlade

Chladničky a mrazničky všetkých typov, s rôznymi teplotami a kapacitou...

Odstredivky

Ponúkame mikroodstredivky a stolové odstredivky s chladením a s teplotou okolia od všetkých významných dodávateľov...

Ohrev a chladenie

Určené na rôzne úlohy regulácie teploty...