Indikátory teploty a teplomery

Meranie teploty je jedným z kľúčových indikátorov v laboratóriu.

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment teplomerov, počnúc sklenenými teplomermi až po tie najdômyselnejšie presné elektronické nástroje.

Sortiment produktov

Sklenené teplomery

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment sklenených teplomerov pre všetky typy aplikácií, ktoré si možno predstaviť...

Teplomery s certifikátom národného etalónu

Široký sortiment digitálnych teplomerov dodávaných s certifikátmi preukazujúcimi nadväznosť na ústav NIST ako dôkaz presnosti...

Presné teplomery

Presné teplomery s rôznymi termočlánkami a rádiovými sondami...