Riešenia na skladovanie v chlade a chladenie

Spoločnosť VWR, ktorá je súčasťou spoločnosti Avantor, ponúka kompletný sortiment riešení a produktov pre aplikácie skladovania v chlade a chladenia od popredných dodávateľov na trhu a zo sortimentu vlastnej značky VWR Collection.

Spoločnosť VWR, ktorá je súčasťou spoločnosti Avantor, ponúka kompletný balík vysoko kvalitných produktov na kryogénne skladovanie, napr. mrazničky ULT, stojany, kryoboxy, kryoskúmavky a doplnkové produkty, ako sú záznamníky údajov a teplomery.

Medzi ďalšie dôležité produkty patria napr. chladničky, chladiace inkubátory a chladiace termostaty/cirkulátory.

Dovoľte nám pomôcť vám vybrať ten správny produkt pre vašu aplikáciu na skladovanie v chlade alebo chladenie. Obráťte sa na našich skúsených produktových špecialistov a získate kvalifikovanú podporu a pomoc. 

80-miestne farebné stojany na mikrocentrifugačné skúmavky

Na bezpečnú manipuláciu a skladovanie 1,5 alebo 2,0 ml mikrocentrifugačných skúmaviek v mrazničke.

96-miestne farebné stojany na mikrocentrifugačné skúmavky

Na bezpečnú manipuláciu a skladovanie 0,5 alebo 1,5 až 2 ml mikroskúmaviek s uzávermi v mrazničke.