Pece

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment pecí vhodných na spopolňovanie, ako aj na všeobecné účely tepelného spracovania. K dispozícii je aj široká škála nádob (odparovacie misky alebo tégliky), ktoré sú inertné a odolné voči vysokým teplotám.

Sortiment produktov

Laboratórne pece

Pece s vysokou teplotou, muflové pece a trubicové pece...

Spotrebný materiál

Porcelánové misky, misky z nehrdzavejúcej ocele, misky z taveného kremeňa a iné misky, tavné tégliky ap. plus príslušenstvo...