Chemikálie na anorganické analýzy

Spoločnosť VWR ponúka tisícky chemikálií vhodných na rôzne analytické aplikácie z oblasti výskumu a vývoja od kľúčových dodávateľov. Ak je dodávka chemikálií so zaručenou vysokou kvalitou a reprodukovateľnou účinnosťou kľúčom k dosiahnutiu vašich cieľov v oblasti kontroly kvality, výroby alebo výskumu a vývoja, kontaktujte pracovníka z oddelenia pre starostlivosť o zákazníkov spoločnosti VWR.

VWR Chemicals

Chemické reagencie AnalaR NORMAPUR s vysokou čistotou na analýzy v laboratóriách sú kombináciou najvyššej kvality a konkurencieschopnej ceny...