Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Mikroskopia

Mikroskopia

Mikroskopia predstavuje postup používaný v mnohých disciplínach.

Spoločnosť VWR s pôsobivými znalosťami v tejto oblasti ponúka kompletný sortiment produktov od najzákladnejších mikroskopov až po dômyselné modely, zdroje studeného svetla, systémy na záznam obrazu a spotrebný materiál, ako napríklad krycie sklíčka a príslušné produkty na manipuláciu.