Analýza vlhkosti

Spoločnosť VWR ponúka rôzne analyzátory vlhkosti na bežné a presné merania – s infračerveným ohrevom, halogénové, kovové, keramické alebo analyzátory so špirálovým kremenným článkom.

  • Infračervený ohrev – bez skla (MB23), halogén na rýchle výsledky (MB25), ohrievacie prvky so sklenenými alebo hliníkovými panelmi (MA35).
  • Mimoriadne presné analyzátory vlhkosti: halogénové (MB35, MB45, MA100), keramické alebo so špirálovým kremenným článkom (MA100 a MA150).
  • K dispozícii je sortiment overených verzií (OCE) určených na použitie v legálnej metrológii.

Sortiment produktov

Váhy na obsah vlhkosti

Sortiment váh na obsah vlhkosti...

Navažovacie a sušiace misky

Misky z odolného hliníka kompatibilné s väčšinou váh na obsah vlhkosti a zariadení na sušenie... Bez oleja a kužeľovitého tvaru, čo umožňuje jednoduché ukladanie misiek na seba...