Záznam a monitorovanie

V tejto časti je uvedené množstvo produktov určených na pomoc pri riadení a zaznamenávaní výsledkov, ako aj na načasovanie vašich pokusov.

Sortiment produktov

Dátové záznamníky s výstupom vo formáte

Záznamník iMiniPlus s výstupom vo formáte PDF od spoločnosti Escort vytvorí komplexnú správu vo formáte PDF bez potreby vlastniť príslušný softvér alebo rozhranie ihneď po tom, ako adresát prijme zásielku...

Registračné záznamníky

Jednorazové registračné záznamníky teploty pre 10 a 40 dní...

Časovače

Mechanické alebo digitálne časovače, stopky alebo hodiny – spoločnosť VWR ponúka širokú škálu produktov pre aplikácie, pri ktorých rozhoduje čas...

Laboratórne záznamníky

Zaznamenajte si potrebné údaje! Rôzne nástroje pre laboratóriá.