Spektrofotometre

Spektrofotometre majú široké využitie vo viacerých laboratóriách so zameraním na výskum, kontrolu kvality a farmaceutiku a uplatňujú sa v oblasti chémie, biochémie, prírodných vied, analýzy vody a v potravinárskom a nápojovom priemysle. Naše produkty sú kvalitné a mimoriadne cenovo výhodné, pričom zároveň podporujú celý pracovný postup vrátane spektrofotometrov, fotometrov, kyviet, štandardov a činidiel.

Ponúkame spektrofotometre, biofotometre, mikroobjemové spektrofotometre, fluorescenčné spektrofotometre a spektrofotometre so špecifickým využitím v oblasti prírodných vied, analýzy vody a v potravinárskom a nápojovom priemysle od popredných dodávateľov, ako je Thermo, Hitachi, Hach, Merck, WTW a výrobky pod našou vlastnou značkou VWR, ktoré rozlišujú viditeľné a ultrafialové/viditeľné spektrum.

Ponúkame celý sortiment spektrofotometrov, od jednoduchých začiatočníckych modelov až po modely s vysokou priepustnosťou, ktoré pracujú s pokročilým príslušenstvom vhodným pre väčšinu oblastí využitia.

Spoločnosť VWR, ktorá patrí do skupiny Avantor, má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním podpory pre spektrofotometriu – môžeme vám ponúknuť odbornú pomoc pri výbere vhodných produktov vzhľadom na oblasť, v ktorej pôsobíte.

Upgradujte svůj spektrofotometr s kyvetou NanoCuvettes™

Funkce svého spektrofotometru teď můžete rozšířit pouhou výměnou standardní kyvety za kyvetu NanoCuvette™.

Biophotometers

A choice of models largely for rapid and reliable analysis of DNA, RNA, oligonucleotides, proteins and bacterial cell density/turbidity...

UV/Vis Spectrophotometers

Wide range of instruments for all applications...

Fluorescence Spectrophotometers

Choose from our range of instruments for routine work to advanced applications...

Microplate Readers

For high-throughput applications make your choice from our range of adsorbance and multi-mode readers...

Photometers and spectrophotometers for fast analysis

Instruments combined with kits for fast and easy handling, and precise control of your water samples, for parameters from aluminium to zinc.

Flame photometers

Flame photometers designed for the determinations of sodium, potassium and more ...

Cuvettes

Glass, plastic, stirrers and racks - all are here...

VWR Chemicals Reagents

BDH Prolabo offer a range of the main high purity solvents for UV-VIS spectroscopy in 1 l or 2.5 l bottles...

Merck Reagents

Uvasol® solvents for spectroscopy...

Standards & Reference Materials

Certipur® reference materials for calibration of UV/VIS spectrometers...

What is Molecular Spectroscopy?

Molecular spectroscopy is a process that lets scientists and researchers identify, quantify, and determine the characteristics of molecules in a compound or material by measuring how they interact with electromagnetic radiation. The process works because different types of molecules have unique responses when exposed to electromagnetic radiation.