Spektrofotometre

Spektrofotometre majú široké využitie vo viacerých laboratóriách so zameraním na výskum, kontrolu kvality a farmaceutiku a uplatňujú sa v oblasti chémie, biochémie, prírodných vied, analýzy vody a v potravinárskom a nápojovom priemysle. Naše produkty sú kvalitné a mimoriadne cenovo výhodné, pričom zároveň podporujú celý pracovný postup vrátane spektrofotometrov, fotometrov, kyviet, štandardov a činidiel.

Ponúkame spektrofotometre, biofotometre, mikroobjemové spektrofotometre, fluorescenčné spektrofotometre a spektrofotometre so špecifickým využitím v oblasti prírodných vied, analýzy vody a v potravinárskom a nápojovom priemysle od popredných dodávateľov, ako je Thermo, Hitachi, Hach, Merck, WTW a výrobky pod našou vlastnou značkou VWR, ktoré rozlišujú viditeľné a ultrafialové/viditeľné spektrum.

Ponúkame celý sortiment spektrofotometrov, od jednoduchých začiatočníckych modelov až po modely s vysokou priepustnosťou, ktoré pracujú s pokročilým príslušenstvom vhodným pre väčšinu oblastí využitia.

Spoločnosť VWR, ktorá patrí do skupiny Avantor, má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním podpory pre spektrofotometriu – môžeme vám ponúknuť odbornú pomoc pri výbere vhodných produktov vzhľadom na oblasť, v ktorej pôsobíte.

Sortiment produktov

Biofotometre

Výber modelov najmä na rýchlu a spoľahlivú analýzu DNA, RNA, oligonukleotidov, bielkovín, hustoty a zákalu bakteriálnej bunky...

Spektrofotometre UV/VIS

Široký sortiment nástrojov pre všetky aplikácie...

Fluoroscenčné spektrofotometre

Vyberte si z nášho sortimentu nástrojov vhodných na prácu, počnúc bežnou prácou až po prácu s funkciami ovládanými prostredníctvom osobného počítača pre rozšírené aplikácie...

Microplate Readers

For high-throughput applications make your choice from our range of adsorbance and multi-mode readers...

Kyvety

Sklenené, plastové, miešadlá a stojany – u nás nájdete všetko...

Reagencie, VWR Chemicals

Spoločnosť BDH Prolabo ponúka sortiment hlavných rozpúšťadiel s vysokou čistotou vo fľašiach s objemom 1 a 2,5 l pre spektroskopiu UV-VIS...