Meranie teploty a záznam údajov

Meranie teploty je jedným z kľúčových meraní v laboratóriu.

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment teplomerov, počnúc sklenenými teplomermi až po tie najdômyselnejšie dátové záznamníky na bezdrôtové monitorovanie v reálnom čase.

Sortiment produktov

Sklenené teplomery

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment sklenených teplomerov pre všetky aplikácie, ktoré si dokážete predstaviť...

Teplomery s certifikátom národného etalónu

Široký sortiment digitálnych teplomerov dodávaných s certifikátmi preukazujúcimi nadväznosť na ústav NIST ako dôkaz presnosti...

Presné teplomery

Presné teplomery s rôznymi termočlánkami a rádiovými sondami...

Dátové záznamníky

Monitorovanie teploty, vlhkosti a tlaku použitím káblových alebo bezdrôtových sond a rôzne rozhrania dostupné prostredníctvom osobných počítačov alebo Internetu...