Užitočné odkazy

Niektoré odkazy na ďalšie časti internetovej stránky VWR, ktoré by vás mohli zaujímať.

Životné prostredie

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment produktov a služieb na kompletnú analýzu vody v teréne a v laboratóriu...

Testovanie potravín a nápojov

V dnešnej dobe čoraz prísnejšia regulácia vyvíja silný tlak na výrobcov potravín...

Nábytok

Zariaďujete nové laboratórium?

Výroba

Aj v tomto prostredí vám spoločnosť VWR dokáže poskytnúť podporu, počnúc surovinami až po kontrolu hygieny...

Kontrola kvality

Na mikrostránke Kontrola kvality nájdete všetky bežne používané postupy na zabezpečenie kontroly kvality...

Bezpečnosť a čistota

Našim zákazníkom poskytujeme informácie a nástroje, ktoré im pomôžu získať vhodné produkty a služby na zaistenie bezpečnosti s prihliadnutím na ich špecifické potreby...