Čistenie vody

Použitie vody s vysokou čistotou v analytickom laboratóriu môže výrazne skrátiť čas strávený odstraňovaním problémov spôsobených znečistením vzoriek a nástrojov. V dnešnej dobe voda s vysokou čistotou predstavuje neoddeliteľnú súčasť programov kvality vo väčšine laboratórnych prostredí.

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment systémov na čistenie vody, počnúc destilovanou vodou až po vodu najvyššej čistoty.

OTVORIŤ MIKROSTRÁNKU NÁBYTOK