Výskum a vývoj

Research & development

Výkonný a energický výskum a vývoj je základom všetkých priemyselných odvetví. Spoločnosť VWR vás bude podporovať prostredníctvom najnovších biologických produktov až po garantovanú čistotu organických stavebných blokov. 

Weighing

VWR offers a choice of micro and analytical balances with traceable weights and calibration certificates...

Mikroskopia, zobrazovanie a príslušenstvo

Od nejzákladnějších mikroskopů přes sofistikované modely, systémy pro záznam obrazu a zdroje studeného světla až po spotřební materiál.

Manipulace s kapalinami

VWR offers a complete liquid handling solution...

Elektrochemické produkty

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Chemikálie na anorganické analýzy

Spoločnosť VWR ponúka tisícky chemikálií vhodných na rôzne analytické aplikácie z oblasti výskumu a vývoja od kľúčových dodávateľov...

Titrácia

Všetko, čo potrebujete na túto bežnú kvantitatívnu metódu, počnúc klasickým sklom až po automatické titrátory s reagenciami a príslušenstvom...

Odstreďovanie

Mikroodstredivky a stolové odstredivky s chladením a s teplotou okolia od všetkých popredných dodávateľov...

Inkubátory

Od inkubátorov s prostredím CO2 po komory s konštantným prostredím – všetko je zahrnuté v sortimente spoločnosti VWR...

Sušiarne

Všeobecné, sušiace, vákuové...

Pece

Spoločnosť VWR ponúka široký sortiment pecí vhodných na spopolňovanie, ako aj na všeobecné účely tepelného spracovania...

Meranie teploty a záznam údajov

Meranie teploty je jedným z kľúčových meraní v laboratóriu...

Spektrofotometre

Spoločnosť VWR ponúka široký a stále sa rozširujúci sortiment spektrofotometrov pre všetky aplikácie....

Analýza vlhkosti

Spoločnosť VWR ponúka rôzne analyzátory vlhkosti na bežné a presné merania – s infračerveným ohrevom, halogénové, kovové, keramické alebo analyzátory so špirálovým kremenným článkom...

Bod topenia

Overená metóda základnej charakteristiky látok a produktov...

Hustota

Stanovenie hustoty roztokov, kvapalín a podobne patrí k základným testom kontroly kvality v potravinárskom a nápojovom priemysle...

Záznam a monitorovanie

V tejto časti je uvedené množstvo produktov určených na pomoc pri riadení a zaznamenávaní výsledkov, ako aj na načasovanie vašich pokusov...

Chromatography – Mass Spectrometry

We are here to help you improve efficiencies and outcomes in your laboratory. Your success will determine our future; we support you to be successful.

Life Science

Innovative, high quality products for Genomics, Proteomics, Cell biology and Microbiology...