Novinky

New range of disposable nitrile and latex gloves

New gloves lines meeting the stringent quality standards of Avantor and all critical market and regulatory requirements.

VWR Success Story

VWR, part of Avantor, helped an international company lower its accident rates and save money through standardization across several different locations.

Avantor and 3M

Working together to help the Pharmaceutical Industry, standardise, consolidate, drive efficiencies and reduce total cost of ownership. See the video.

Nitrilové a neoprénové jednorazové rukavice Microflex® 93-260 s dvojitou povrchovou úpravou

Najtenšie syntetické kompozitné jednorazové rukavice odolné voči chemikáliám

K dispozícii je nový katalóg riešení priemyselnej bezpečnosti spoločnosti VWR!

Vyžiadajte si bezplatný výtlačok alebo si jednoducho stiahnite PDF

Kombinézy VWR® z CHF5CB

Nerobte kompromisy medzi pohodlím a bezpečnosťou

Zamknutie a označenie (LoTo)

Chráni pracovníkov pred rizikami, ktoré predstavujú stroje v činnosti alebo elektrina

Norma EN374-3:2003 bude do konca roka nahradená normou EN16523-1

Obidve metódy sú technicky veľmi podobné, príslušné požiadavky sa však výrazne zmenia. Zoznam chemikálií sa rozšíri z 12 na 18 a symbol kadičky bude nahradený 3 kategóriami piktogramu Erlenmeyerovej fľašky.