Novinky

VWR Success Story

VWR, part of Avantor, helped an international company lower its accident rates and save money through standardization across several different locations.

Nitrilové a neoprénové jednorazové rukavice Microflex® 93-260 s dvojitou povrchovou úpravou

Najtenšie syntetické kompozitné jednorazové rukavice odolné voči chemikáliám

K dispozícii je nový katalóg riešení priemyselnej bezpečnosti spoločnosti VWR!

Vyžiadajte si bezplatný výtlačok alebo si jednoducho stiahnite PDF

Kombinézy VWR® z CHF5CB

Nerobte kompromisy medzi pohodlím a bezpečnosťou

Zamknutie a označenie (LoTo)

Chráni pracovníkov pred rizikami, ktoré predstavujú stroje v činnosti alebo elektrina

Norma EN374-3:2003 bude do konca roka nahradená normou EN16523-1

Obidve metódy sú technicky veľmi podobné, príslušné požiadavky sa však výrazne zmenia. Zoznam chemikálií sa rozšíri z 12 na 18 a symbol kadičky bude nahradený 3 kategóriami piktogramu Erlenmeyerovej fľašky.