Příslušenství ke vzorkovačům

Správné příslušenství vám pomůže proces odběru vzorků zdokonalit. V této kapitole je uveden malý výběr užitečných nástrojů pro optimalizaci vzorkování.

Štítky close-it

Pevně přilnou na většinu materiálů, dokonce in na povrchy, které jsou mírně navlhlé nebo pokryté práškem. Ideální pro kontrolu kvality a opravu poškozeného obalu.

Vyžádat si vzorek zdarma

Těsnění

Lze použít jako originální těsnění a ochranu proti manipulaci se vzorkem. První otevření balení se projeví a je trvale viditelné.

Cleaning brushes

Help to clean different kind of sampling lances thoroughly. Equipped with strong efficient bristles.

Snowpack dry ice machine

Enables you to obtain a -79 °C dry ice tablet. Ideal for lowering temperatures within cooling baths or boxes for sample storage or transport.

Accessories for zone samplers

These special accessories help to collect and release samples.