Servis

Avantor Services

As your trusted, collaborative partner, Avantor Services helps you increase efficiency, maximize productivity, and accelerate innovation.

Elektronický obchod / Mobilné technologické riešenia VWR

Spoločnosť VWR naďalej ponúka zákazníkom najmodernejšie portfólio elektronického obchodovania

Technické služby

Spoločnosť VWR má sortiment nových služieb, ktoré boli navrhnuté tak, aby zefektívnili vašu prácu, pomohli vám znížiť náklady a efektívne riadiť laboratórium...