Zjednodušenie prípravy vzoriek vo výskumných laboratóriách

Príručka Pall Laboratory na zjednodušenie prípravy vzoriek vo výskumných laboratóriách spája širokú škálu produktov na prípravu vzoriek od spoločnosti Pall Laboratory v rámci 3 kľúčových oblastí:

  • mikrobiologická kontrola kvality,
  • analytická príprava vzoriek,
  • biologické vedy. 

Kliknite na náš interaktívny katalóg, v ktorom je možné listovať, alebo kliknite na nižšie uvedené prepojenia a zistite, ako môžete vylepšiť vaše laboratórne pracovné postupy.

Zobraziť brožúru pre výskum

Mikrobiologická kontrola kvality

Súbor komplementárnych produktov určených na hodnotenie mikrobiologickej kontaminácie vo vodných vzorkách pomocou techniky MF...

Analytická príprava vzoriek

HPLC je jednou z najčastejšie používaných techník v každom analytickom laboratóriu, pričom presné výsledky sú nevyhnutné. Na dosiahnutie reprodukovateľných výsledkov je nevyhnutná efektívna filtrácia...

Biologické vedy

Spoľahlivé a vysoko výkonné biologické produkty, ktoré urýchľujú a zjednodušujú vaše postupy. Naše nástroje na prípravu a detekciu vzoriek sa používajú v základnom výskume, genomike, proteomike, pri postupoch ADMETox a kombinatorických chem. aplikácií