Filtrácia mobilnej fázy Solvac

Filtrácia mobilnej fázy Solvac je mimoriadne dôležitým prostriedkom na zabezpečenie kvality a reprodukovateľnosti vašich výsledkov prostredníctvom odstránenia častíc a plynu a stabilizácie základnej línie. Jednoducho použiteľné zariadenie poskytuje obrovské časové, nákladové a bezpečnostné vylepšenia v porovnaní s tradičným filtračným laboratórnym sklom.

Zobraziť produkt

Vyžiadať ukážku

Aplikácie

  • Odstraňovanie kontaminujúcich častíc z mobilnej fázy alebo iných roztokov
  • Odplyňovanie rozpúšťadiel a roztokov mobilnej fázy
  • Eliminujte potrebu prelievania a čakania na prefiltrovanie

Výhody

  • Univerzálny dizajn kompatibilný s väčšinou HPLC fliaš, baniek a nádob, ktorý eliminuje dodatočné kroky umývania baniek a prenášania rozpúšťadla mobilnej fázy z banky do zásobníka
  • Nasáva priamo z HPLC fliaš s rozpúšťadlami. Nižšia pravdepodobnosť rozliatia agresívnych rozpúšťadiel ako v prípade sklenených lievikov alebo jednorazových nádob.
Krok 1 Krok 2 Krok 3

Spôsob použitia:

  1. Základňu umiestnite na zbernú nádobu s tesnením umiestneným na okraji nádoby. Vákuovú hadičku zo zdroja vákua pripojte k adaptéru portu vákua umiestnenom na boku krycej základne. Membránu umiestnite na čistý suchý držiak filtra. 
  2. Vstupnú napájaciu hadičku pripojte k zúženému vstupu na hornom kryte. Horný kryt umiestnite na kryciu základňu, aby sa membrána bezpečnej utesnila. Napájaciu hadičku umiestnite do rozpúšťadla, ktoré sa má filtrovať. 
  3. Zapnite vákuum a pevne držte kryt filtra SolVac, až kým sa nevytvorí úplne vákuum. Keď sa dosiahne požadované vákuum a systém bude „aktívny“, otvorte palcovú svorku, aby ste spustili filtrovanie. Pokračujte vo filtrácii, až kým sa celý objem rozpúšťadla neodsaje alebo sa zberná nádoba nenaplní. 

 

Zobraziť brožúru pre výskum

 Karta údajov