Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Trvalá udržateľnosť

Trvalá udržateľnosť

Spoločnosť VWR uznáva, že vytváranie postupov trvale udržateľného obchodu na zvýšenie hodnoty našej spoločnosti je v najlepšom záujme našej spoločnosti, našich spolupracovníkov, našich dodávateľov a našej komunity. Chápeme aj iniciatívy našich zákazníkov v oblasti trvalej udržateľnosti a spoločnosť VWR sa zaviazala pomáhať im pri dosahovaní cieľov trvalej udržateľnosti.

V spoločnosti VWR International pristupujeme k trvalej udržateľnosti tak, aby sme dosiahli tri kľúčové ciele, definované Svetovou komisiou pre životné prostredie a rozvoj pri organizácii OSN:

  • Sociálny vplyv (ľudia)
  • Ochrana životného prostredia (planéta)
  • Ekonomický rast (výkonnosť)

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie, dostať odpovede na otázky alebo chcete získať spätnú väzbu, kontaktujte sustainability@vwr.com.

Ak chcete vedieť viac o iniciatívach spoločnosti VWR, pozrite naše správy o trvalej udržateľnosti:


2017 Sustainability Report

Správa o trvalej udržateľnosti 2016

Správa o trvalej udržateľnosti 2015

Správa o trvalej udržateľnosti 2014

Správa o trvalej udržateľnosti 2013

Správa o trvalej udržateľnosti 2012