Súlad s právnymi normami a certifikácia

Proces zabezpečenia vynikajúcej kvality

Spoločnosť VWR International je prvým významným európskym distribútorom pre laboratóriá, ktorý dosiahol trojnásobnú certifikáciu podľa medzinárodných noriem:

 • Zabezpečovanie kvality - ISO 9001:2015
 • Životné prostredie - ISO 14001:2015
 • Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci - OHSAS 18001:2007

Naše osvedčenia pre všetky naše aktivity v oblasti dodávok pre laboratóriá poskytuje zákazníkom istotu, že u nás pravidelne vykonáva audit certifikačný orgán tretej strany, ktorý kontroluje, akým spôsobom organizujeme naše procesy a ľudské a technické faktory, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu a prostredie. Znamená to, že zákazníci si môžu byť istí najvyššou kvalitou nami poskytovaných služieb. Spoločnosť VWR neustále pracuje na rozširovaní rozsahu našich osvedčení a v súčasnosti vlastní aj osvedčenia pre:

 • ISO/IEC 17025:2005 pre služby v niektorých krajinách a pre služby kalibrácie pipiet využívané v celej Európe
 • ISO 13485:2003 pre výrobu spotrebného materiálu pre patologické a cytopatologické laboratóriá

Aktuálny rozsah našich osvedčení

 • Zaobstarávanie, marketing, skladovanie, distribúcia a predaj chemických výrobkov, spotrebného materiálu, laboratórneho vybavenia, nábytku a informačných systémov laboratórií.
 • Miešanie, plnenie, analýza a balenie chemikálií.
 • Regenerácia živíc.
 • Výroba sklenených komponentov pre laboratóriá.
 • Inštalácia, údržba, validácia, kalibrácia a opravy laboratórneho vybavenia.
 • Poskytovanie školení.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa politiky zabezpečovania kvality spoločnosti VWR, neváhajte sa obrátiť na: