Systémy regulácie teploty

Systémy regulácie teploty sa vo veľkej miere používajú v mnohých aplikáciách chladenia a ohrevu v oblasti prírodných vied, v mikrobiológii, ako aj v chemických laboratóriách. 

Spoločnosť VWR ponúka chladiace cirkulátory, chladiče a ohrevné cirkulátory od mnohých popredných dodávateľov na trhu, ako sú napr. Julabo, Huber, Lauda a Grant, a ponúka aj vlastnú značku VWR Collection. 

Pomôžeme vám nájsť ten správny cirkulátor pre vašu aplikáciu. 

Výber cirkulátora podľa aplikácie

Výber cirkulátora podľa dodávateľa

Vyžiadajte si cenovej ponuky

Čo je potrebné zvážiť pred zakúpením cirkulátora?

 • S ktorou aplikáciou pracujete?
 • Pracujte s internou alebo externou aplikáciu? 
 • Potrebujete otvorený alebo uzatvorený systém? 
 • Aký teplotný rozsah je potrebný?
 • Aká teplotná stabilita je potrebná?
 • Aký čas zahrievania a vychladenia je potrebný?
 • Aké sú potrebné požiadavky na chladenie/ohrev (watty)?
 • Je potrebný integrovaný programátor s profilovaním času a teploty?
 • Aká kapacita (litre) je potrebná?
 • Ktorý prietok je potrebný?
 • Je potrebný senzor PT100?

 

Vyžiadajte si cenovej ponuky

Výpočet požiadaviek na chladenie


Je dôležité nájsť správne požiadavky na chladenie aplikácie. Požiadavky na chladenie môžete vypočítať pomocou tohto vzorca:


Watty vo wattoch Celzia = (ΔT° x (4,126)/S)
ΔT° = rozdiel teplôt medzi vstupom a výstupom tekutiny po prechode cez aplikáciu
S = čas v sekundách potrebný na naplnenie nádoby s objemom 1 l. Napríklad, ak je známy tok 10 l za minútu, potom 60 sekúnd/10 l bude 6 sekúnd. S = 6 sekúnd
4,126 = konverzná konštanta hustoty a špecifické teplo pre vodu

Príručku ku všetkým našim termostatom a cirkulátorom nájdete tu