Kolóny Hypersil

Kolóny Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ ponúkajú pracovníkom v oblasti chromatografie vynikajúci tvar píkov pri chromatografii s reverznou fázou, iónovou výmenou, HILIC alebo s normálnou fázou.

Kolóny Hypersil Gold na HPLC a UHPLC

Vynikajúci tvar píkov pri separáciách. Kolóny Hypersil Gold sú ideálnou voľbou na vývoj nových metodík, poskytujú výnimočný tvar píkov a zvýšenú citlivosť pri separáciách.

Dodatočne silanizované, ultračisté silikátové kolóny s výnimočným tvarom píkov a rozlíšením na HPLC a LC-MS.

Sortiment produktov