Kolóny Accucore na HPLC a UHPLC

Pevné častice jadra umožňujú separácie s vysokou rýchlosťou, vysokým rozlíšením a s výrazne nižšími protitlakmi ako v prípade príslušnej analýzy UHPLC.

Neprekonateľná funkčnosť jadra

  • Kolóny Thermo Scientific Accucore na HPLC a UHPLC sú radom kolón s vysokou rýchlosťou a vysokým rozlíšením, ktorých základom je technológia Core Enhanced Technology

Ďalšia generácia kolón Accucore Vanquish na UHPLC

  • Kombinuje benefity pevného materiálu jadra a zvýšenú chromatografickú účinnosť častíc menších ako 2 µm

Prísna kontrola priemeru častíc

  • Vylepšený proces výberu udržuje distribúciu veľkosti častíc na minime a vytvára kolóny s vysokou účinnosťou

Sortiment produktov