Produkty SOLA (kazety a platne)

Produkty SOLA sú k dispozícii v rôznych formách. Poskytujú vysoko reprodukovateľné, čisté a konzistentné extrakty vzoriek na biologickú analýzu pomocou unikátnej ocenenej technológie SPE bez frít. Zlepšená funkčnosť kaziet a platní SOLA poskytujú väčšiu spoľahlivosť analytických výsledkov a znižujú prevádzkové náklady – bez zníženia jednoduchosti použitia a bez nutnosti zložitého vývoja metodiky.

Značka SOLA ponúka výnimočné funkčné charakteristiky v porovnaní s konvenčným SPE, produkty na odstránenie fosfolipidov a precipitáciu proteínov.

Aký je prínos značky SOLA pre vašu analýzu

  • Vyššie úrovne reprodukovateľnosti
  • Vyššie úrovne čistoty extrakcií
  • Redukované požiadavky na rozpúšťadlá
  • Spoľahlivosť výsledkov

Sortiment produktov