Pozor, útoky pokračujú! Nezvyčajní podozriví sa nezastavia pred ničím!

Bingwen Bug Beater...je ozbrojený plechovkou s EtO – a keď sa tá použije na sterilizáciu mikrobiologických filtračných produktov, môže zanechať reziduá a usmrtiť mikroorganizmy, z ktorých sa pokúšate získať výťažok! Na usmrtenie mikroorganizmov rozdáva aj rany pomocou membránovej mriežky – pevné línie membránových mriežok môžu zabrániť tvorbe kolónií, znižujú výťažnosť a majú za následok nepresné počty alebo falošné výsledky. Okrem toho urobí čokoľvek, aby zadržal mikroorganizmy a zastavil ich, aby sa nedostali na membránu, a zozbiera ich do svojho vrecka. Značky stupníc na vnútornej strane mikrobiologických lievikov môžu spôsobiť zadržanie mikroorganizmov, zabránia získaniu výťažku na membráne a spôsobia falošné výsledky. Rovnako môžu zachytiť mikroorganizmy a zabrániť v získaní výťažku aj štvorcové spodné časti niektorých lievikov.

Požiadať o vzorku zdarma Požiadať o demo zdarma

Hannah Holey úzko spolupracuje s Bingwenom – ak on mikroorganizmy neusmrtí alebo sa zachytia pred dosiahnutím membrány, vtedy nekvalitné membrány neposkytnú dobrú výťažnosť mikroorganizmov, čo umožní falošne negatívne výsledky!

Vaša značka a zákazníci majú prednosť pred všetkým – nevyhnutnosťou je minimalizácia rizika falošne negatívnych výsledkov, aby sa zabránilo reklamáciám produktov!

Difficult Dara...je neoblomná povaha a len tak ľahko sa nevzdá svojej membrány! Niektoré produkty z radu mikrobiologických filtračných lievikov len veľmi ťažko extrahujú membránu, čo vyžaduje vysoký zostupný tlak na fyzické oddelenie membrány od lievika.

Shuji Solid Grid…dostáva provízie podľa počtu laborantov, ktorých dokáže poslať k očnému lekárovi kvôli namáhaným očiam. Pevné mriežky môžu sťažiť presné spočítanie kolónií a spôsobiť namáhanie očí pri mikroskope pri počítaní!

Keď vaši laboranti vykonávajú viac testov denne, použiteľnosť je nevyhnutnosťou!

Christophe Cross-Contamination...je nanešťastie príčinou zbytočného opätovného testovania, opätovného spracovania a vyradených šarží v dôsledku falošne pozitívnych výsledkov testov mikrobiologickej kontroly kvality. Mikrobiologické vákuové aparatúry môžu spôsobiť prebublávanie alebo spätný tok predchádzajúcich kvapalín so vzorkami do novej testovacej membrány. Okrem toho, niektoré aparatúry je príliš ťažké rozdeliť a sú príliš veľké na ľahké sterilizovanie v autokláve, čo vytvára potenciál znečistenia aparatúry a krížovej kontaminácie z jedného testu na druhý.

Ak chcete ochrániť svoj hospodársky výsledok, je nevyhnutnosťou zabrániť falošne pozitívnym výsledkom prostredníctvom minimalizácie krížovej kontaminácie!

Dokážu Pall-Vengeri poraziť týchto kriminálnikov a zachrániť mikrobiologické laboratórium kontroly kvality?! Kliknutím sem to zistíte!