VSR+

SYSTÉM SPRÁVY SKLADU SPOLOČNOSTI VWR

Systém správy skladu VSR+ sa jednoducho používa a poskytuje kompletnú správu a prehľadnosť pre každý aspekt produktov vo vašom sklade.

VSR+ je webový systém správy skladu a zásob, ktorý podporuje produkty VWR ako aj produkty tretích strán od ktoréhokoľvek dodávateľa. Systém VSR+ pomáha pri riešení každodenných situácií, napríklad pri nízkej viditeľnosti zásob, problémoch s nadbytočným množstvom alebo chýbajúcimi najdôležitejšími produktmi na sklade, pri časovo náročných objednávkach a dopĺňaní materiálu.

Systém VSR+sa jednoducho inštaluje, udržiava a možno ho integrovať do vášho aktuálneho systému pomocou zabudovaných konfigurátorov, ktoré vám umožnia pripojenie do vášho prostredia. Systém VSR+ je vybavený systémom upozornení a správ o činnostiach. Informuje používateľov, manažérov a administrátorov o nevybavených úlohách, napríklad objednávkach, požiadavkách o odber, zásielkach a ďalších aktuálnych informáciách.

Funkcie VSR+ zahŕňajú:

 • Správu umiestnenia podporovanú čiarovým kódom, systém prijímania a odberu tovaru
 • Vhodnosť pre produkty VWR i produkty iných spoločností
 • Množstvo komponentov na odber v jednom balení
 • Množstvo komponentov na fakturáciu v jednom balení (len pre produkty VWR)
 • Automatizovanú správu objednávok s
  • Mechanizmus bodu opätovného objednania
  • Množstvo opätovného objednania
  • Automatizované toky objednávok
 • Štandardné podávanie správ
  • Spotrebu podľa nákladového strediska
  • Históriu podľa produktu
  • Pohyby materiálu
  • Počet zásob
  • Hodnotu materiálu

Rozhrania

Systém VSR+ umožňuje prístup k celému zoznamu produktov vo vašom sklade ako aj ku všetkým produktom, ktoré sú vašej organizácii k dispozícii na našej webovej lokalite, vwr.com. Sofistikovaný vyhľadávač získava podrobnosti o produkte, ceny v reálnom čase atď., a umožňuje vytváranie skladovaného výrobku, priamej objednávky či vyhľadanie informácií.

Elektronické objednávky na doplnenie využívajú živé rozhranie celopodnikového plánovania zdrojov spoločnosti VWR spolu s potvrdením objednávky a oznámeniami o odoslaní, ktoré boli prijaté do systému VSR+.

Mobilná podpora

Systém VSR+ podporuje veľké množstvo mobilných skenovacích zariadení

Skenovacie riešenie od spoločnosti VWR významne zlepšuje proces manipulácie, a to bez ohľadu na rozmery vášho skladu. Spoločnosť VWR ponúka skenovacie riešenia, ktoré využívajú špičkové mobilné zariadenia, pre situácie, keď je potrebné pripojenie do databázy VSR+ v reálnom čase a keď rozhodujúcimi faktormi sú mobilita, cena a veľkosť .

Žiadosť o produkt alebo spotreba online či monitorovanie a prijatie prichádzajúcich zásielok predstavujú len dve z množstva funkcií dostupných v tomto špičkovom riešení skenovania. Ak máte 3G alebo WiFi pripojenie, môžete získať prístup a spravovať materiál a transakcie online.

Vaše riešenie sa začína tu

Vďaka skúsenostiam, ktoré sme získali počas mnohých rokov implementácie komplexných systémov a procesov, vám môžeme pomôcť pri dosahovaní vašich obchodných cieľov.

Spoločnosť VWR verí, že to, čo nás odlišuje od ostatných, sú naši zamestnanci, ktorí poskytujú podrobné vysvetlenie všetkých procesov. Náš tím s vami bude spolupracovať a prispôsobí systém VSR+ tak, aby spĺňal vaše požiadavky.

Náš tím s vami bude spolupracovať na zdokumentovaní vašich obchodných cieľov a požiadaviek, aby mohol pre vás pripraviť najlepšie riešenie. Potom uskutočníme analýzu potrieb, pomocou ktorej získame prehľad o aktuálnom procese spravovania vášho skladu a vypracujeme odporúčania na základe vašich cieľov a požiadaviek.

Po dohode na novom riešení náš tím vytvorí podrobný plán projektu a bude koordinovať celú jeho realizáciu od začiatku až do konca.

V prípade záujmu sa obráťte na manažéra pre starostlivosť o zákazníkov (account manažéra), ktorý pre vás pripraví ukážku a prvú analýzu potrieb.