Laboratórne spotrebné produkty na každý deň

Náš sortiment VWR Collection bol vytvorený pre vás a ponúka vám jednoduchý výber nevyhnutného laboratórneho vybavenia s rozsiahlym výberom kvalitných produktov, ktoré pomáhajú udržiavať vaše laboratórium v účinnej a efektívnej prevádzke. Naše spotrebné produkty vrátane trepačiek, testovacích skúmaviek, kyviet, laboratórnych zápisníkov, skla a ďalších produktov, možno používať vo veľkom množstve aplikácií. Toto dôležité príslušenstvo ponúka kvalitu, dobrú cenovú hodnotu a praktické prevedenie, takže sa môžete zamerať na to, čo je najdôležitejšie – vaša práca.

Sortiment produktov

Fľaše

Hnedé fľaše z HPDE, PP, PE, skla atď. Úzke alebo široké hrdlo s tesnením a skrutkovacím uzáverom s bezpečnostným pásikom, zaklápacie alebo prekvapkávacie uzávery...

Kanistre

Ideálne na skladovanie a dávkovanie vody a iných roztokov, ako aj médií v laboratóriu...

Centrifugačné skúmavky

PS, PP alebo PTFE centrifugačné skúmavky, nesterilné alebo sterilné, možnosti výberu bez obsahu DNázy, RNázy, pyrogénov a TSE/BSE; k dispozícii v stojanoch a vreckách...

Kryogénne fľaštičky

Kryogénne fľaštičky na skladovanie biologického materiálu, ľudských alebo živočíšnych buniek pri teplotách až -196 °C...

Filtrácia

Filtračné papiere, striekačkové filtre, filtre na hrdlo fľaše atď. na filtráciu v oblasti chémie, chromatografie a prírodných vied...

Mikrocentrifugačné skúmavky

Mikrocentrifugačné skúmavky so zaklápacím a skrutkovacím uzáverom v rozsahu objemov 0,5 až 2,0 ml v rôznych farbách...

Podložné a krycie sklíčka do mikroskopov

Podložné a krycie sklíčka do mikroskopov na výučbu základov biológie v zdravotníckej diagnostike...

Petriho misky

PS misky ožiarené gama žiarením, sterilné alebo aseptické, v rôznych veľkostiach a formátoch...

Pipetovacie špičky

Čokoľvek potrebuje vaša pipetovacia špička, spoločnosť VWR má produkt, ktorý sa vám zíde...

Pipety, Pasteurove/sérologické

Plastové alebo sklenené prepravné/Pasteurove a sérologické pipety s rôznymi objemami, v rôznych formátoch a baleniach...

Nádobky

Nádobky na reagencie VWR – vynikajúce na multikanálovú prácu...

Skúmavky

Testovacie skúmavky VWR na jednorazové a opakované použitie, ako aj skúmavky na odber vzoriek a kultiváciu...

Odmerné banky

Tieto odmerné banky od spoločnosti VWR s objemom od 5 do 2 000 ml s možnosťou výberu hnedého skla pre materiály citlivé na svetlo sú vyrobené z borosilikátového skla triedy A s PP uzáverom...

Navažovacie misky

Plastové, papierové, hliníkové alebo sklenené navažovacie lodičky, lopatky a misky od spoločnosti VWR sú k dispozícii s viacerými objemami až po mikro rozsah a sú ideálne na váženie a stanovenie vlhkosti...

Kvalitné riešenia: navrhnuté pre vedu

Značky VWR Collection

Našu kolekciu značiek vyvinul so zreteľom na vás tím a sieť profesionálov s vynikajúcim vzdelaním v oblasti vedy, kontroly kvality, inžinierstva a so skúsenosťami vo výrobe a priemysle.