Prírodné vedy a mikrobiológia

Náš sortiment VWR obsahuje široký výber produktov pre proteomiku, genomiku, kultiváciu buniek, mikrobiológiu a mnohé ďalše a je navrhnutý tak, aby vám pomáhal skúmať nové obzory. Na tomto mieste poskytujeme prístup k spoľahlivému dodávaniu reagencií, spotrebných produktov a nástrojov výnimočnej kvality a ponúkame vám tým možnosti, ktoré potrebujete pre všetky prírodovedecké disciplíny!

Additional Resources

Cell Biology [CN]

From growing cells for research or production to performing analysis, the products that you need can be found at vwr.com...

Kvalitné riešenia: navrhnuté pre vedu

Značky VWR Collection

Našu kolekciu značiek vyvinul so zreteľom na vás tím a sieť profesionálov s vynikajúcim vzdelaním v oblasti vedy, kontroly kvality, inžinierstva a so skúsenosťami vo výrobe a priemysle.

Cell culture

Súpravy na purifikáciu nukleových kyselín

Extraction and purification of RNA or DNA from various sample types...

Špičky s filtrom

Pipetovanie je základnou súčasťou všetkých prírodovedeckých metód...

Reagencie PCR

Enzýmy PCR pre akúkoľvek aplikáciu...

Termocykléry PCR

Rad termocyklérov, ktorý ponúka rôzne formáty blokov...

Pracovné stanice PCR

Pracovná stanica využíva UV dekontamináciu na vytvorenie ideálneho prostredia na PCR atď...

Systémy pre elektroforézu

Horizontálne a vertikálne jednotky na agarózovú elektroforézu alebo PAGE.

Reagencie pre elektroforézu

Výber reagencií na elektroforézu vrátane agarózy, močoviny, akrylamidu, TRIS, EDTA, SDS a ďalších...

Blotting

Podložky a papiere na použitie pri blottingu proteínov a nukleových kyselín...

Filtrácia na kultiváciu buniek

Fľašové vákuové filtračné systémy na prípravu sterilných médií a pufrov...

Kryogénne skladovanie

Kontajnery, nádrže a nádoby na prepravu a skladovanie kryogénnych vzoriek...