Kompletný sortiment štandardov na ICP-MS pri 10 mg/l

68 jednoprvkových štandardov na ICP-MS na kalibráciu analýz stopových podielov kovov

Široký sortiment jednoprvkových štandardov na ICP-MS pri 10 mg/l dodávaných s rozsiahlym analytickým certifikátom (sledovateľnosť NIST, kontrolované akreditovaným laboratóriom podľa ISO 17025, smernice ISO 34). 

  • Vyrobené z kyselín vysokej čistoty, vody ASTM 18 MΩ a solí 99,999 % 
  • Roztok analyzovaný titráciou
  • Konečná koncentrácia overená s referenčnými materiálmi inštitútu NIST
  • Vyrobené akreditovaným dodávateľom podľa ISO 17025 a smernice ISO 34
  • Produkt dodávaný s kompletným analytickým certifikátom v samostatnom plastovom vrecku
 
  Popis Bal. Kat. č. Akciová cena Množstvo
  Štandardné roztoky s hliníkom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85548.18E    
  Štandardné roztoky s arzénom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85549.18E  
  Štandardné roztoky s antimónom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85595.18E  
  Štandardné roztoky s bórom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85551.18E  
  Štandardné roztoky s báriom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85552.18E  
  Štandardné roztoky s berýliom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85553.18E  
  Štandardné roztoky s bizmutom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85554.18E  
  Štandardné roztoky s vápnikom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85555.18E  
  Štandardné roztoky s kadmiom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85556.18E  
  Štandardné roztoky s cérom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85557.18E  
  Štandardné roztoky s kobaltom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85558.18E  
  Štandardné roztoky s chrómom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85559.18E  
  Štandardné roztoky s céziom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85560.18E  
  Štandardné roztoky s meďou na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85561.18E  
  Štandardné roztoky s dyspróziom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85562.18E  
  Štandardné roztoky s erbiom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85563.18E  
  Štandardné roztoky s európiom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85564.18E  
  Štandardné roztoky s gáliom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85566.18E  
  Štandardné roztoky s gadolíniom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85567.18E  
  Štandardné roztoky s germániom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85568.18E  
  Štandardné roztoky so zlatom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85550.18E  
  Štandardné roztoky s hafniom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85569.18E  
  Štandardné roztoky s holmiom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85571.18E  
  Štandardné roztoky so železom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85565.18E  
  Štandardné roztoky s indiom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85572.18E  
  Štandardné roztoky s irídiom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85573.18E  
  Štandardné roztoky s lantánom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85575.18E  
  Štandardné roztoky s lítiom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85576.18E  
  Štandardné roztoky s lutéciom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85577.18E  
  Štandardné roztoky s lutéciom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85579.18E  
  Štandardné roztoky s olovom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85586.18E  
  Štandardné roztoky s horčíkom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85578.18E  
  Štandardné roztoky s ortuťou na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85570.18E  
  Štandardné roztoky s molybdénom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85580.18E  
  Štandardné roztoky s nióbom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85582.18E  
  Štandardné roztoky s neodýmom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85583.18E  
  Štandardné roztoky s niklom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85584.18E  
  Štandardné roztoky s paládiom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85587.18E  
  Štandardné roztoky s prazeodýmom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85588.18E  
  Štandardné roztoky s platinou na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85589.18E  
  Štandardné roztoky s fosforom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85585.18E  
  Štandardné roztoky s draslíkom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85574.18E  
  Štandardné roztoky s rubídiom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85590.18E  
  Štandardné roztoky s réniom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85591.18E  
  Štandardné roztoky s ródiom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85592.18E  
  Štandardné roztoky s ruténiom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85593.18E  
  Štandardné roztoky s striebrom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85547.18E  
  Štandardné roztoky s sodíkom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85581.18E  
  Štandardné roztoky s skandiom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85596.18E  
  Štandardné roztoky s selénom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85597.18E  
  Štandardné roztoky s kremíkom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85598.18E  
  Štandardné roztoky s samáriom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85599.18E  
  Štandardné roztoky s stronciom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85631.18E  
  Štandardné roztoky s sírou na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85594.18E  
  Štandardné roztoky s tantalom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85632.18E  
  Štandardné roztoky s terbiom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85633.18E  
  Štandardné roztoky s telúriom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85634.18E  
  Štandardné roztoky s titánom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85636.18E  
  Štandardné roztoky s táliom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85639.18E  
  Štandardné roztoky s túliom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85640.18E  
  Štandardné roztoky s cínom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85630.18E  
  Štandardné roztoky s volfrámom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85644.18E  
  Štandardné roztoky s uránom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85641.18E  
  Štandardné roztoky s vanádom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85643.18E  
  Štandardné roztoky s vanádom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85646.18E  
  Štandardné roztoky s yterbiom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85647.18E  
  Štandardné roztoky s zinkom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85648.18E  
  Štandardné roztoky s zirkónom na ICP-MS, ARISTAR® 100 ml 85649.18E