Mikrobiologické monitorovanie pre čisté priestory

Pre vašu prax!

Ako vybrať aeroskopy najvhodnejšie pre danú aplikáciu a ako ich použiť v praxi