EasyScan

VWR Easyscan je najvýhodnejší spôsob objednávania produktov pre vaše laboratórium. Nezáleží na tom, či ste častým užívateľom našej webovej lokality alebo či objednávate len príležitostne. Toto je najlepšie a najrýchlejšie dostupné riešenie pre objednávanie.

Už žiadne škrabanie poznámok, žiadne zapisovanie do formulára na stene. Toto je rýchle, bezchybné a bez zmätkov.

Jednoducho nalepte čiarové kódy produktov VWR na policu a zoskenujte ich kedykoľvek potrebujete určitý produkt. Alebo môžete vytlačiť váš vlastný personalizovaný katalóg s čiarovými kódmi tak, aby ste mohli vyberať a voliť produkty odtiaľ!

Čiarové kódy je možné generovať priamo v internetovom obchode spoločnosti VWR, preto na to nepotrebujete žiadny dodatočný softvér ani hardvér.

Potrebujete len veľmi jednoduchý a nákladovo efektívny skener, softvér VWR Easyscan a ste pripravení začať. Jeden skener môžu používať viacerí ľudia alebo môžete dať každému zamestnancovi vlastný skener. Je to na vás! Ak si chcete pozrieť ukážku možností, pozrite si naše inštruktážne videá alebo nás kontaktujte ohľadom získania ďalších informácií!

Tlač čiarových kódov v internetovom obchode spoločnosti VWR je ľahká. Ponúkame vám niekoľko možností generovania potrebných čiarových kódov, aby ste s potešením mohli začať využívať výhody tohto riešenia. Všetky možnosti popísané nižšie predpokladajú, že ste prihlásený/-á. Ak ešte nemáte u nás profil, kliknite sem a získajte ho!

Čiarové kódy môžete tlačiť v skutku z ktoréhokoľvek miesta v tejto webovej lokalite, na ktorom je zoznam katalógových čísel. Najvýhodnejším miestom je oblasť nákupného zoznamu. Potom môžete zvoliť:

TLAČ NA PAPIER SO ŠTÍTKAMI AKÉHOKOĽVEK FORMÁTU

Môžete zadať formát a tlačiť na štítky, ktoré potom môžete nalepiť na police s danými produktmi.

Pomocou rozbaľovacieho okna v nákupnom zozname môžete zvoliť požadovaný formát. Kliknite na „Vygenerovať čiarové kódy“ (Generate barcodes) a vytvorí sa pre vás PDF súbor, ktorý môžete vytlačiť podľa potreby. Papier máte k dispozícii vo vašom miestnom sklade.

TLAČ ZÁKAZNÍCKEHO MINI KATALÓGU

Kliknite na „Vygenerovať stránky PDF katalógu“ (Generate PDF Catalogue pages) na stránke s nákupným zoznamom. Tým sa vygeneruje kompletný katalóg s obrázkami a všetkým ostatným vrátane čiarových kódov! Takýmto spôsobom môžete vytvoriť katalóg, aký chcete, a objednávať pomocou tejto vynikajúcej novej funkcie!

Tu je niekoľko príkladov, ako čiarové kódy vyzerajú:

Štítky s čiarovým kódom L7162

Mini katalóg

Pri inštalácii hardvéru skenera sa riaďte návodom priloženým k vášmu skeneru.

STIAHNUTIE SOFTVÉRU A NÁVODU

Ak si nie ste istí ohľadom inštalácie tohto softvéru, skontaktujte sa s vašou IT linkou pomoci alebo s linkou pomoci spoločnosti VWR na info.sk@vwr.com

Inštalácia softvéru

Po stiahnutí softvéru z webovej lokality otvorte súbor „VWR_setup“ a inštalujte softvér. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Ak chcete pokračovať v inštalácii, kliknite na „Ďalej“ (Next).

Potom musíte zadať miesto, na ktoré chcete softvér nainštalovať. Ak máte viac užívateľov na tom istom počítači so systémom Windows, môžete zvoliť, či chcete nainštalovať softvér len pre vašich užívateľov alebo pre všetkých užívateľov vášho počítača. Ak chcete pokračovať v inštalácii, kliknite na „Ďalej“ (Next).

Ak chcete nainštalovať softvér, kliknite na „Ďalej“ (Next)

Inštalácia je tým ukončená. Zatvorte dané okno.

Keď sa inštalácia ukončí, mali by ste vidieť logo VWR na tzv. „systémovom paneli“

Konfigurácia softvéru pre prvé použitie

Kliknutím pravého tlačidla myši na ikonu VWR na systémovom paneli otvorte program. Potom kliknutím na „Menu“ vstúpte do nastavení

Budete mať niekoľko možností, ktoré tu preberieme:

COM port: Špecifikujte port, ku ktorému je VWR skener pripojený. Štandardne je nastavený Port 1. Ak používate USB, môžete vyskúšať 8. Ak pre daný COM port nemáte nainštalovaný ovládač, nainštalujte nasledujúci ovládač do vášho počítača.

Jazyk (Language): Tu môžete zadefinovať jazyk, v ktorom sa softvér bude zobrazovať

Štát (Country): Musíte zvoliť štát, z ktorého chcete vstupovať do systému a objednávať v systéme VWR Easy Order

Užívateľské meno (Username): Vaše užívateľské meno v internetovom obchode VWR. Ak ešte nemáte užívateľa, kliknite sem a vytvorte ho

Heslo (Password): Vaše heslo pre prístup do internetového obchodu VWR

Voľba „Zapamätať“ (Remember) umožňuje softvéru zapamätať si meno užívateľa a jeho heslo tak, aby bolo potrebné zadať ich len raz. Ak daný skener a softvér používa viac osôb, môžete nechať túto možnosť vypnutú.

Voľba „Automatické spustenie“ (Autostart) spôsobí, že systém Windows spustí tento softvér po každom zapnutí počítača.

Po ukončení nastavovania môžete uložiť nastavenia kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ (Save) a zavrieť dané okno

Teraz ste pripravení vytvoriť vašu prvú objednávku! Zoskenujte niekoľko čiarových kódov produktov, ktoré chcete objednať, a pripojte váš skener. (Nebojte sa, systém nebude objednávať priamo, vytvorí nákupný košík tak, ako by ste to bežne robili v internetovom obchode VWR)

Teraz môžete kliknúť na tlačidlo „Odoslať“ (Send) a budete požiadaný/-á o vaše užívateľské meno a heslo, ak ste ich nenastavili na obrazovke Menu

Po kliknutí na tlačidlo „Odoslať objednávku“ (Send Order) systém otvorí internetový prehliadač a vytvorí nákupný košík z vašich zoskenovaných čiarových kódov!

Môžem použiť iné zdroje alebo softvér na vygenerovanie mojich čiarových kódov?

Pokiaľ prekonvertujete platné katalógové číslo VWR na čiarový kód typu code 128, nemali by ste mať problém

Môžem používať čiarové kódy na produktoch od dodávateľov, ktorých má spoločnosť VWR v svojom sortimente?

Nie, nemôžete. V mnohých prípadoch tieto čiarové kódy nekódujú katalógové číslo. Pre riešenie VWR Easy Order je dôležité, aby čiarový kód obsahoval platné číslo položky VWR.

Môže jeden skener používať niekoľko osôb?

Áno. Softvér môžete nainštalovať na ľubovoľný počet počítačov, pokiaľ majú prístup k internetu. Potom môžete jednoducho pripojiť skener ku ktorémukoľvek z týchto počítačov a bude fungovať.

Mohol/-la by som spravovať môj sklad s takýmto skenerom? Bolo by to zaujímavé.

Mohol/-la. Spoločnosť VWR má pre vás k dispozícii špeciálny softvér, v ktorom môžete ľahko spravovať vaše zásoby. Vyplňte tento formulár ohľadom získania ďalších informácií.

Koľko čiarových kódov môžem zoskenovať pred pripojením?

Teoreticky asi 150. To znamená, že v praxi môžete skenovať niekoľko týždňov a vytvoriť objednávku, kedy sa vám to bude hodiť.

Ako dlho sa čiarové kódy uchovávajú v pamäti skenera?

V zásade až kým sa nevybije batéria, resp. až kým nevyberiete batériu. Je rozumné mať určitú frekvenciu vo vašom objednávaní, aby ste zabezpečili, že kódy vo vašom skeneri sa nestratia.