VEM - VWR Equipment Management

VWR Equipment Management je smartfónové a tabletové rozhranie pre užívateľov a poskytovateľov služieb, ktorí v súčasnosti používajú riešenie VWR Equipment Management.

Pohodlie – Prehľad – Správa prostriedkov zásob a služieb

V mnohých organizáciách, spoločnostiach, vedeckých a výskumných ústavoch sa vybavenie stáva rozhodujúcim prostriedkom pre každú výskumnú činnosť. Riešenie VWR Equipment Management a aplikácia VWR Equipment Management umožňujú spravovanie a monitorovanie vybavenia v celej organizácii. Systém správy vybavenia je súčasťou systému kvality a je preto rozhodujúcim faktorom pre zákazníkov, aby spĺňal ich požiadavky zhody. Riešenie VWR Equipment efektívne zvláda údržbu, kalibrácie, opravy, zásoby vybavenia a mnoho ďalších pravidelných aktivít. Pomôže zachovať zodpovednosť za vybavenie v prípade všetkých prostriedkov.

Aplikácia VWR Equipment je integrovaná do riešenia VWR Equipment Management a pomáha udržať spojenie personálu a poskytovateľov služieb s vybavením, aj keď sú na cestách.

Výhody aplikácie VWR Equipment:

 • Registrácia nového vybavenia vrátane fotografovania
 • Identifikácia vybavenia pomocou QR kódov alebo čiarových kódov
 • Overenie miesta jednotlivých položiek vybavenia
 • Kontrola statusu časových plánov opravy vybavenia
 • Sledovanie a správa vašich požiadaviek na servis a pracovných príkazov
 • Vytvorenie nových požiadaviek na servis v laboratóriu vrátane fotografovania pre lepšiu dokumentáciu
 • Prihlásenie a odhlásenie vybavenia

Pravidelná údržba a správa malých nákupov až vysokých kapitálových investícii je nevyhnutná pri zvyšovaní návratnosti investícií a teda znižovaní nákladov na prevádzku. Riešenie VWR Equipment Management preberá túto úlohu z pliec jednotlivých používateľov a spravuje vybavenie pomocou ľahko ovládateľného softvérového systému na spravovanie.

VWR Equipment Management kombinuje vaše portfólio vybavenia s plánovaním údržby, správou zásob a pracovných príkazov pre rýchlu a jednoduchú administráciu, sledovanie a rozhodovanie.

Výhody riešenia VWR Equipment Management:

 • Cloudový systém podporuje mobilné riadenie zásob a poskytuje ľahko ovládateľné rozhranie
 • Sleduje všetky potreby správy servisu vybavenia: servisné záznamy, časové plány preventívnej údržby, vytvára pracovné príkazy
 • Umožňuje strategické rozhodnutia ohľadne obstarávania na základe uložených informácií: celkové prevádzkové náklady
 • Správa zmlúv a záruk
 • Spracováva výkazy a vytvára kľúčové ukazovatele výkonu
 • Porovnáva výkonnosť výrobcov, poskytovateľov služieb, predajcov atď.

*Upozorňujeme, že ak chcete aplikáciu VWR Equipment Management používať, je potrebné nastaviť a nakonfigurovať riešenie VWR Equipment Management. Spoločnosť VWR môže zhodnotiť vaše potreby a ponúknuť vhodný produkt, školenie a požiadavky na podporu. Ohľadom takéhoto hodnotenia kontaktujte miestnu pobočku spoločnosti VWR alebo navštívte webovú lokalitu vwr.com.