Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

VWR SearchPad

VWR SearchPad

VWR SearchPad je tabletové vyhľadávacie rozhranie pre výskumníkov a vedcov, ktorí v súčasnosti používajú systém na riadenie zásob laboratórneho materiálu spoločnosti VWR využívajúci technológiu VSR+.

Pohodlie – Prehľad – Riešenie obstarávania od laboratórií až ku všetkým skladom

V mnohých vedeckých a výskumných ústavoch je viacero laboratórií a skladov s laboratórnym materiálom špecifickým pre každú oblasť výskumu. VWR SearchPad s integrovaným softvérom VWR Inventory Management, VSR+ dokáže pomocou funkcie GPS nájsť produkty vo viacerých laboratóriách alebo skladoch a uviesť ich podľa blízkosti aktuálneho miesta. Vedci môžu požiadať, aby produkty dodal do konkrétneho laboratória miestny personál VWRCATALYST alebo si môžu výrobok vyzdvihnúť v najbližšom mieste.

Výhody aplikácií VWR SearchPad a Inventory Management využívajúcich technológiu VSR+:

  • Technológia VSR+ poskytuje 360˚ prehľad od pracovného stola ku všetkým skladom vo vašom dodávateľskom reťazci
  • Cloudový systém podporuje mobilné riadenie zásob a poskytuje ľahko ovládateľné rozhranie
  • Systém technológie VSR+ podporuje produkty VWR a produkty tretích strán od ktoréhokoľvek predajcu
  • Zjednodušené administratívne úlohy: vyhľadávanie produktov, monitorovanie spotreby materiálu, doplňovanie zásob prostredníctvom webovej lokality vwr.com a overovanie prichádzajúcich zásielok
  • Je vybavený systémom na odosielanie upozornení a správ na základe činností, ktorý užívateľov, manažérov a administrátorov informuje o nevybavených úlohách, napríklad objednávkach, požiadavkách o odber, zásielkach a kriticky nízkom stave zásob produktu
  • Aktualizácie v reálnom čase o zásobách na všetkých miestach – laboratóriách a skladoch
  • Jednoducho sa inštaluje a možno ho integrovať do vášho systému servera pomocou zabudovaných konfigurátorov, ktoré vám umožnia pripojenie do vášho prostredia

*Upozorňujeme, že ak chcete aplikáciu VWR SearchPad používať, je potrebné nastaviť a nakonfigurovať softvér VWR Inventory Management využívajúci technológiu VSR+. Spoločnosť VWR môže zhodnotiť vaše potreby a ponúknuť vhodný produkt, školenie a požiadavky na podporu. Ohľadom takéhoto hodnotenia kontaktujte miestnu pobočku spoločnosti VWR alebo navštívte webovú lokalitu vwr.com.