VWR SearchPad

VWR SearchPad je tabletové vyhľadávacie rozhranie pre výskumníkov a vedcov, ktorí v súčasnosti používajú systém na riadenie zásob laboratórneho materiálu spoločnosti VWR využívajúci technológiu VSR+.

Pohodlie – Prehľad – Riešenie obstarávania od laboratórií až ku všetkým skladom

V mnohých vedeckých a výskumných ústavoch je viacero laboratórií a skladov s laboratórnym materiálom špecifickým pre každú oblasť výskumu. VWR SearchPad s integrovaným softvérom VWR Inventory Management, VSR+ dokáže pomocou funkcie GPS nájsť produkty vo viacerých laboratóriách alebo skladoch a uviesť ich podľa blízkosti aktuálneho miesta. Vedci môžu požiadať, aby produkty dodal do konkrétneho laboratória miestny personál VWRCATALYST alebo si môžu výrobok vyzdvihnúť v najbližšom mieste.

Výhody aplikácií VWR SearchPad a Inventory Management využívajúcich technológiu VSR+:

  • Technológia VSR+ poskytuje 360˚ prehľad od pracovného stola ku všetkým skladom vo vašom dodávateľskom reťazci
  • Cloudový systém podporuje mobilné riadenie zásob a poskytuje ľahko ovládateľné rozhranie
  • Systém technológie VSR+ podporuje produkty VWR a produkty tretích strán od ktoréhokoľvek predajcu
  • Zjednodušené administratívne úlohy: vyhľadávanie produktov, monitorovanie spotreby materiálu, doplňovanie zásob prostredníctvom webovej lokality vwr.com a overovanie prichádzajúcich zásielok
  • Je vybavený systémom na odosielanie upozornení a správ na základe činností, ktorý užívateľov, manažérov a administrátorov informuje o nevybavených úlohách, napríklad objednávkach, požiadavkách o odber, zásielkach a kriticky nízkom stave zásob produktu
  • Aktualizácie v reálnom čase o zásobách na všetkých miestach – laboratóriách a skladoch
  • Jednoducho sa inštaluje a možno ho integrovať do vášho systému servera pomocou zabudovaných konfigurátorov, ktoré vám umožnia pripojenie do vášho prostredia

*Upozorňujeme, že ak chcete aplikáciu VWR SearchPad používať, je potrebné nastaviť a nakonfigurovať softvér VWR Inventory Management využívajúci technológiu VSR+. Spoločnosť VWR môže zhodnotiť vaše potreby a ponúknuť vhodný produkt, školenie a požiadavky na podporu. Ohľadom takéhoto hodnotenia kontaktujte miestnu pobočku spoločnosti VWR alebo navštívte webovú lokalitu vwr.com.