Rozpúšťadlá PESTINORM® na techniku headspace

Vysokočisté rozpúšťadlá na analýzu organických prchavých nečistôt

Statická technika headspace GC (GC-HS) sa používa na koncentráciu prchavých analytov pred analýzou. Môže zlepšiť detekciu nízkych hladín prchavých analytov a minimalizovať interferenciu matrice odstránením potreby vstrekovať vzorku priamo. Náš nový rad rozpúšťadiel GC-HS zahŕňa šesť najbežnejšie používaných organických rozpúšťadiel:

  • Veľmi vysoká čistota (> 99,99 % analýzy)
  • Veľmi vysoká priepustnosť UV žiarenia
  • Každá šarža je kontrolovaná a špeciálne hodnotená analýzou podľa noriem OVI
  • Vhodné na analýzu OVI podľa opisu v metódach ICH, USP a EP
 
  Popis Bal. Kat. č. Akciová cena Množstvo
  N,N-dimetylformamid 99,0 – 100,00 % PESTINORM® na plynovú chromatografiu technikou headspace 1 l 85395.290E  
  N,N-dimetylformamid 99,0 – 100,00 % PESTINORM® na plynovú chromatografiu technikou headspace 1 l 85395.320E  
  Dimetylsulfoxid 99,99 – 100,00 % PESTINORM® na plynovú chromatografiu technikou headspace 1 l 85396.290E  
  Dimetylsulfoxid 99,99 – 100,00 % PESTINORM® na plynovú chromatografiu technikou headspace 1 l 85396.320E  
  N,N-dimetylacetamid 99,99 – 100,00 % PESTINORM® na plynovú chromatografiu technikou headspace 1 l 85397.290E  
  N-metyl-2-pyrolidón (NMP) 99,9 – 100,0 % PESTINORM® na plynovú chromatografiu technikou headspace 1 l 85398.290E  
  1,3-dimetyl-2-imidazolidinón ≥ 99,5 % PESTINORM® na plynovú chromatografiu technikou headspace 1 l 85448.290E