Rozpúšťadlá PESTINORM® SUPRA TRACE na analýzu pesticídov a organických stopových látok

PESTINORM® SUPRA TRACE – univerzálne rozpúšťadlo pre všetky aplikácie

Jedenásť rozpúšťadiel s vysokou čistotou pre všetky analýzy organických vzoriek a citlivé detekčné metódy (GC-FID, GC-ECD, GC-MS).

  • Veľmi vysoká čistota (> 99,9 % analýzy), spoľahlivosť
  • Jedno univerzálne rozpúšťadlo na všetky vzorky a citlivé detekčné metodiky
  • Špecifikovaný retenčný časový rozsah pre ECD je väčší (takže je možné spoľahlivo detegovať aj látky s nízkym bodom varu)
  • Všetky detekčné metódy sú uvedené v špecifikáciách
 
  Popis Bal. Kat. č. Akciová cena Množstvo
  2-propanol 2,5 l 85391.320E  
  Acetón 2,5 l 85384.320E  
  Cyklohexán 2,5 l 85385.320E  
  Dichlórmetán 2,5 l 85386.320E  
  Etylacetát 2,5 l 85387.320E  
  Metanol 2,5 l 85394.320E  
  n-heptán 99 % 2,5 l 85388.320E  
  n-hexán 95 % 2,5 l 85389.320E  
  n-hexán 99 % 2,5 l 85390.320E  
  Technický benzín 40 – 60 2,5 l 85392.320E  
  Toluén 2,5 l 85393.320E