Norma EN374-3:2003 bude do konca roka nahradená normou EN16523-1

Istota na prvý pohľad!

Obidve metódy sú technicky veľmi podobné, príslušné požiadavky sa však výrazne zmenia. Zoznam chemikálií sa rozšíri z 12 na 18 a symbol kadičky bude nahradený 3 kategóriami piktogramu Erlenmeyerovej fľašky.

  • Typ C – jednoduchá ochrana – najmenej úroveň 1 proti 1 chemikálii v zozname
  • Typ B – stredná úroveň ochrany – najmenej úroveň 2 proti 3 chemikáliám v zozname
  • Typ C – vysoká úroveň ochrany – najmenej úroveň 2 proti 6 chemikáliám v zozname