VWR riešenia pre bezpečnú výrobu cytotoxických liečiv

Po spustení našej hodnotnej brožúry o „riešeniach VWR pre bezpečnú výrobu cytostatík“ môžete využívať výhody nášho uceleného portfólia produktov a služieb na našich webových stránkach VWR! 

  • Ucelený prehľad našich produktov pre oblasť výroby cytotoxických liečiv
  • Nadštandardné služby, ktoré podporia vaše procesy zabezpečenia kvality a zbavia vás nepodstatných aktivít.
  • Cenné informácie o normách a predpisoch
  • Obsahuje zmienky o užitočných pomôckach, napr. chemických permeačných stoloch, ako sa správať v prípade únikov, postupy použitia dvojo rukavíc, vrátane odporúčaní, ktoré rukavice kombinovať a ešte oveľa viac…

Sortiment produktov a služieb

Cytotoxické liečivá sa vyrábajú individuálne pre každého pacienta podľa chemického zloženia, zvyčajne parenterálne a za sterilných podmienok. Zvláštna pozornosť sa musí venovať ochrane výrobkov a personálu, kde sú požiadavky na výrobu obzvlášť vysoké. Veľmi dobre si uvedomujeme osobitnú zodpovednosť, ktorú máte vo svojej práci pri výrobe cytotoxických liečiv. Vieme o výzvach, ktorým čelíte pri zabezpečovaní zhody, kvalifikácii pracovníkov, validovanej výroby a poskytovaní bezpečnosti a kvality výrobku, ochrany operátora a pacienta. VWR má dlhoročné poradenské skúsenosti v oblasti sterilnej výroby a vie, že výroba každého cytotoxického liečiva má rozdielne požiadavky. Obráťte sa nášho predajného poradcu ohľadne vhodného produktu aj vhodnej služby!