Skúmavky na vzorky VWR® OmniTop Sample Tubes®

Nové riešenie od divízie biologického spracovania spoločnosti VWR

Každá biofarmaceutická výroba vyžaduje časté odbery vzoriek počas procesu na potvrdenie integrity produktu a súlad s predpismi. Aby sa to dosiahlo, musí sa vykonať presný odber vzorky, ktorá kompletne reprezentuje vyrábaný produkt. Ako to však môžu naši zákazníci vykonať rýchlo, s nízkymi nákladmi a bez rizika zavedenia kontaminácie?

  • Skúmavky na vzorky OmniTop Sample Tubes® sú vhodnou pomôckou, ktorá umožňuje prenosy malých objemov a odber vzoriek v uzavretom systéme
  • Na použitie so stolnými, s pilotnými výrobnými a produkčnými bioreaktormi
  • Predsterilizované, na jednorazové použitie
  • K dispozícii jednotlivo balené alebo vo viacnásobnej konfigurácii
  • Pozrite si nižšie uvedené video s krátkou ukážkou
Read our case study on novel fluid handling systems for GMP operations

Learn more about VWR Single-Use-Solutions