Zvýšená účinnosť a zabezpečenie sterility pri biologickom spracovaní

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Jednorazové riešenia VWR po špecifickej požiadavke na mieru zjednodušujú odber vzoriek v uzavretom systéme

Spoločnosť VWR navrhla, vytvorila prototyp a skomercionalizovala aparatúru na skúmavky na vzorky OmniTop Sample Tubes® na mieru v súlade s požiadavkami SVP a začlenila ju do existujúcich procesov.