Vyrábame produkty, ktoré ovplyvňujú životy

Brožúra ZDARMA: Vlastné chemikálie a služby!

Spoločnosť VWR pomáha v boji s tuberkulózou!

  • Odborníci spoločnosti VWR zameraní na výrobu špecifických produktov ponúkajú rozsiahle skúsenosti v rámci viacerých odvetví výskumu a výrobného prostredia
  • Poskytujeme vysokokvalitné chemikálie a služby, ktoré sú prispôsobené našim produktom alebo potrebám výroby
  • „Pomáhame vám zachovať kľúčové prednosti, zostať sústredenými na dôležité veci a rýchlo odpovedať na nové výzvy v oblasti výroby“
  • Spoločnosť VWR zabezpečuje kvalitné systémy, na ktoré sa môžete spoľahnúť
  • Spoločnosť VWR je vaším partnerom, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávateľského reťazca