Štandardy viskozity

Nový rad certifikovaných, presných a sledovateľných štandardov viskozity. Tieto produkty sa môžu použiť na kalibráciu, kontrolu, verifikáciu, kvalifikáciu alebo validáciu metód prístrojov na meranie kinematickej a dynamickej viskozity (manuálnych aj automatických).

  • Vyrobené a certifikované v súlade s ASTM D2162 použitím viskozimetrov Ubbelohde Master
  • Každý štandard je certifikovaný na kinematickú viskozitu (mm2/s, cSt), dynamickú viskozitu (cP) a hustotu (g/ml) v rozsahu teplôt
  • Atraktívne 500 ml bezpečné balenie
  • Vyrobené z vysoko kvalitných, stabilných olejov a aditív
  • Certifikáty analýzy a karty bezpečnostných údajov dostupné on-line pre každú vyrobenú dávku
   
    Popis Bal. Kat. č. Akciová cena Množstvo
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 0,47 20 °C, 0,45 25 °C, 0,41 37,78 °C, 0,4 40 °C 500 ml 85067.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 0,74 20 °C, 0,7 25 °C, 0,61 37,78 °C, 0,6 40 °C 500 ml 85068.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 1,3 20 °C, 1,2 25 °C, 1 37,78 °C, 0,97 40 °C, 0,87 50 °C 500 ml 85069.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 20 20 °C, 16 25 °C, 11 37,78 °C, 10 40 °C, 7,5 50 °C 500 ml 85070.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 320 20 °C, 230 25 °C, 110 37,78 °C, 98 40 °C, 61 50 °C 500 ml 85071.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 3 300 20 °C, 2 300 25 °C, 1 100 37,78 °C, 940 40 °C, 560 50 °C 500 ml 85072.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 58 000 20 °C, 36 000 25 °C, 10 000 40 °C, 4 900 50 °C 500 ml 85073.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 30 20 °C, 24 25 °C, 15 37,78 °C, 14 40 °C, 10 50 °C 500 ml 85074.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 400 20 °C, 300 25 °C, 160 37,78 °C, 140 40 °C, 90 50 °C 500 ml 85075.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 4 900 20 °C, 3 500 25 °C, 1 600 37,78 °C, 1 400 40 °C, 30 50 °C 500 ml 85076.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 100 000 20 °C, 64 000 25 °C, 18 000 40 °C, 8 500 50 °C 500 ml 85077.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 2,9 20 °C, 2,6 25 °C, 2,1 37,78 °C, 2 40 °C, 1,7 50 °C 500 ml 85078.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 790 20 °C, 580 25 °C, 280 37,78 °C, 250 40 °C, 160 50 °C 500 ml 85079.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 7 900 20 °C, 5 800 25 °C, 2 800 37,78 °C, 2 500 40 °C, 1 500 50 °C 500 ml 85080.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 59 20 °C, 47 25 °C, 27 37,78 °C, 25 40 °C, 18 50 °C 500 ml 85081.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 88 20 °C, 66 25 °C, 35 37,78 °C, 32 40 °C, 21 50 °C 500 ml 85082.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 980 20 °C pri 710 25 °C, 340 37,78 °C, 310 40 °C, 190 50 °C 500 ml 85083.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 6,7 20 °C, 5,8 25 °C, 4,2 37,78 °C, 4 40 °C, 3,2 50 °C 500 ml 85084.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 19 000 20 °C, 12 000 25 °C, 4 000 37,78 °C, 3 400 40 °C, 1 700 50 °C 500 ml 85085.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 1 400 20 °C, 1 000 25 °C, 470 37,78 °C, 410 40 °C, 250 50 °C 500 ml 85086.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 110 20 °C, 87 25 °C, 48 37,78 °C, 44 40 °C, 30 50 °C 500 ml 85087.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt)s; 28 000 20 °C, 17 000 25 °C, 6 000 37,78 °C, 5 100 40 °C, 2 500 50 °C 500 ml 85088.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 14 20 °C, 12 25 °C, 8 37,78 °C, 7,5 40 °C, 5,8 50 °C 500 ml 85089.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 210 20 °C, 160 25 °C, 83 37,78 °C, 75 40 °C, 50 50 °C 500 ml 85090.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 2 600 20 °C, 1 800 25 °C, 850 37,78 °C, 750 40 °C, 450 50 °C 500 ml 85091.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 43 20 °C, 34 25 °C, 20 37,78 °C, 18 40 °C, 13 50 °C 500 ml 85092.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 550 20 °C, 400 25 °C, 200 37,78 °C, 180 40 °C, 110 50 °C 500 ml 85093.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 8 400 20 °C, 5 300 25 °C, 1 900 37,78 °C, 1 600 40 °C, 810 50 °C 500 ml 85094.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 4,4 20 °C, 3,9 25 °C, 3 37,78 °C, 2,9 40 °C, 2,4 50 °C 500 ml 85095.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 10 20 °C, 8,7 25 °C, 6 37,78 °C, 5,7 40 °C, 4,4 50 °C 500 ml 85097.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 160 20 °C, 120 25 °C, 60 37,78 °C, 54 40 °C, 35 50 °C 500 ml 85098.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 1 800 20 °C, 1 300 25 °C, 590 37,78 °C, 520 40 °C, 310 50 °C 500 ml 85099.260E  
    Hodnoty štandardov viskozity (cSt); 41 000 20 °C, 25 000 25 °C, 8 000 37,78 °C, 6 700 40 °C, 3 200 50 °C 500 ml 85100.260E