Filtre Whatman™ na testovanie vody, vzduchu a pôdy

Pri testovaní životného prostredia sú dôležité presné a spoľahlivé analytické výsledky monitorovania vzduchu, vody a pôdy. Spoločnosť GE vie, že potrebujete mať istotu, že fáza filtrácie bude účinná, reprodukovateľná a zachová integritu vzorky. Či už používate niektorý z našich sklenených filtrov, striekačkových filtrov alebo iných výrobkov Whatman™, môžete sa spoľahnúť na to, že spoločnosť GE rozumie významu kvality.

Testovanie vody   Testovanie vzduchu   Testovanie pôdy
   
K dispozícii sú NOVÉ filtre RTU*!
*Pripravené na použitie
       

40-ročné skúsenosti v oblasti prípravy vzoriek a testovania životného prostredia zhrnuté do 21 minút

Nahor

Filtre Whatman™ na testovanie vody

Pomocou filtrov Whatman™ môžete testovať vzorky v súlade s požiadavkami na testovanie vody v životnom prostredí. Je potrebné vykonávať nasledujúce testy:
 • analýza tuhých látok,
 • analýza kovov,
 • príprava vzoriek rozpúšťania iónov,
 • obsah rozpusteného organického uhlíka,
 • HPLC, UHPL, ICP-MS,
 • mikrobiologická analýza.

V rámci značky Whatman™ sme vyvinuli špecifické filtre, ktoré zaručujú spoľahlivé výsledky a jednoduché uskutočnenie každej analýzy, aj keď začína kritickými vzorkami.

Príkladom sú filtre zo sklených vlákien 934-AH RTU, ktoré sa dodávajú vopred premyté a odvážené, čo umožňuje značnú úsporu času pri vykonávaní analýzy suspendovaných tuhých látok.

Striekačkové filtre GD/XP vrátane integrovanej prvotnej filtrácie so súčasťou s dvojitou vrstvou a jednou finálnou 0,45-mikrónovou membránou umožňujú jednoduchú filtráciu vzoriek s obtiažnou filtráciou. Okrem toho prvotná filtrácia v polypropyléne minimalizuje hladiny iónových extrahovateľných látok, čo je vhodné pri analýze stopových podielov kovov pomocou ICP-MS. Zistite, ako vám môžu pomôcť filtre Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP a GD/X™ a Mini-Uniprep!

Odporúčanie zákazníka: Filtre Whatman™ na testovanie kvality vody

Novinka: rad RTU (pripravené na použitie) bol aktuálne rozšírený o filtre

GF/C RTU na rozpustené a suspendované tuhé látky podľa normy EN872
934-AH RTU na prchavé látky podľa laboratórnej štandardnej metodiky US EPA 2540 C a D

Pripravené na použitie: vopred premyté, vysušené/vypálené, ochladené, vysušené v exikátore, odvážené na 4 desatinné miesta a umiestnené do misky označenej štítkom s čiarovým kódom a do škatule s čiarovým kódom 

Vyžiadajte si filtre Whatman na testovanie VODY

Celkový obsah suspendovaných, rozpustených a prchavých tuhých látok by sa mal stanoviť pomocou filtrov zo sklených vlákien. Filtre zo sklených vlákien 934-AH RTU sú pripravené na použitie!Sklené mikrovláknové filtre bez pojiva, stupeň GF/C, Whatman

Použitie:
Filtre na analýzu celkového obsahu suspendovaných, rozpustených a prchavých tuhých látok

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Retencia veľmi jemných častíc

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Retencia častíc veľkosti 1,2 µm

Zhoda metodiky s normou:
EN 872

Názov filtra:
GF/C

Typ filtra:
Filtre zo sklených vlákien

 Sklené mikrovláknové filtre bez pojiva, stupeň 934-AH, Whatman

Použitie:
Filtre na analýzu celkového obsahu suspendovaných tuhých látok

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Vysoká zaťažiteľnosť

Zhoda metodiky s normou:
2540D

Názov filtra: 934-AH

Typ filtra: Filter zo sklených vlákien

 

K dispozícii sú nové filtre RTU na prchavé látky

Sklené mikrovláknové filtre, 934-AH™ RTU, Whatman

Použitie:
Filtre na analýzu celkového obsahu suspendovaných tuhých látok

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Pripravené na použitie: vopred premyté a odvážené

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Každá platňa má jedinečný čiarový kód

Zhoda metodiky s normou:
2540D

Názov filtra: 934-AH RTU

Typ filtra: Filter zo sklených vlákien

Sklené mikrovláknové filtre bez pojiva, stupeň GF/C RTU, Whatman

Použitie:
Filtre na analýzu celkového obsahu suspendovaných, rozpustených a prchavých tuhých látok

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Pripravené na použitie: vopred premyté, vysušené, ochladené a odvážené

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Certifikovaná strata hmotnosti < 0,017 mg/cm2 

Zhoda metodiky s normou:
EN 872

Názov filtra:GF/C RTU

Typ filtra: Filter zo sklených vlákien

       

Demonštrácia sklených mikrovláknových filtrov, 934-AH™ RTU, Whatman


Chemická analýza sa bežne vykonáva pomocou analytických prístrojov. Filtrácia vzoriek vody pred analýzou je overeným postupom na odstránenie nežiaducich častíc z analýzy a na ochranu citlivých prístrojov pred potenciálne škodlivými zlúčeninami.

V tejto časti nájdete filtre na:

 • stanovenie rozpustených ťažkých kovov (striekačkové filtre GD/XP™, vstavané filtre Polydisc™ GW a Polycap™ GW),
 • prípravu vzoriek rozpustených iónov (striekačkový filter Anotop™ IC),
 • stanovenie rozpusteného organického uhlíka (DOC) (striekačkový filter Puradisc™ Aqua 30).

Striekačkové filtre, GD/XP™, Whatman

Použitie:
Analýza rozpustených ťažkých kovov

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na vzorky s obtiažnou filtráciou

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Vhodné na analýzu stopových podielov kovov

Názov filtra:
GD/XP™

Typ filtra:
STRIEKAČKOVÉ FILTRE

 

Vstavané filtre, Polydisc™ GW, Whatman

Použitie:
Analýza rozpustených ťažkých kovov

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na vzorky podzemnej vody

Názov filtra:
POLYDISC™ GW

Typ filtra:
Vstavané FILTRE

 

Kapsuly na odber vzoriek podzemnej vody, Polycap™ GW, Whatman

Použitie:
Analýza rozpustených ťažkých kovov

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na vzorky podzemnej vody

Názov filtra:
POLYCAP™ GW

Typ filtra:
Vstavané FILTRE

Striekačkové filtre, Anotop™, Whatman

Použitie:
Analýza rozpustených iónov

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Certifikované a garantované nízke hladiny extrahovania aniónov

Názov filtra:
ANOTOP™ IC

Typ filtra:
STRIEKAČKOVÉ FILTRE

 

Striekačkové filtre, Puradisc™ Aqua 30, Whatman

Použitie:
Analýza rozpusteného organického uhlíka

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Vopred premyté

Názov filtra:
PURADISC™ AQUA30

Typ filtra:
STRIEKAČKOVÉ FILTRE

HPLC/UHPLC a ďalšie analytické techniky

Ak chcete chrániť svoje prístroje a vzorku, použite nasledujúce filtre:

Striekačkové filtre, SPARTAN™, Whatman

Použitie:
Nízky obsah tuhých látok

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Certifikované na účely HPLC

Názov filtra:
SPARTAN

Typ filtra:
STRIEKAČKOVÉ FILTRE

 

Striekačkové filtre, Puradisc™, Whatman

Použitie:
Nízky obsah tuhých látok

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Široká škála membrán, veľkostí a priemerov pórov

Názov filtra:
PURADISC

Typ filtra:
STRIEKAČKOVÉ FILTRE

 

Striekačkové filtre, GD/X™, Whatman

Použitie:
Vzorky s obtiažnou filtráciou

Dôležitá vlastnosť č. 1:
S predfiltrom zo sklených vlákien

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Tri až sedemkrát väčší objem vzorky ako v prípade štandardných striekačkových filtrov

Názov filtra:
GD/X

Typ filtra:
STRIEKAČKOVÉ FILTRE

Striekačkové filtre, GD/XP™, Whatman

Použitie:
Vzorky s obtiažnou filtráciou

Dôležitá vlastnosť č. 1:
S polypropylénovým predfiltrom

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Minimalizácia hladín iónových extrahovateľných látok

Názov filtra:
GD/XP

Typ filtra:
STRIEKAČKOVÉ FILTRE

 

Filtre bez striekačky, Mini-UniPrep™ G2

Použitie:
Autosamplery HPLC/GC

Dôležitá vlastnosť č. 1:
„Všetko v jednom“ – filter a vialka autosamplera

Dôležitá vlastnosť č. 2:
So SKLENENOU vialkou atosamplera

Názov filtra:
MINIUNIPREP G2

Typ filtra:
FILTRE BEZ STRIEKAČKY

 

Filtre bez striekačky, Mini-UniPrep™

Použitie:
Autosamplery HPLC/GC

Dôležitá vlastnosť č. 1:
„Všetko v jednom“ – filter a vialka autosamplera

Dôležitá vlastnosť č. 2:
S PLASTOVOU vialkou autosamplera

Názov filtra:
MINIUNIPREP

Typ filtra:
FILTRE BEZ STRIEKAČKY

Analytická vedecká správa

Demonštrácia striekačkového filtra Whatman GD/X™


Demonštrácia Whatman Mini-UniPrep™

Spoločnosť VWR vám môže poskytnúť kompletný produktový rad spotrebného materiálu, vybavenia a reagencií na analýzu životného prostredia. Použite nástroj na vyhľadávanie na našej domovskej stránke alebo sa obráťte na miestneho obchodného zástupcu.

Kontakt

Nahor

Filtre Whatman™ na testovanie vzduchu

Monitorovanie kvality vzduchu sa stáva čoraz dôležitejšie kvôli prítomnosti vysokého množstva znečisťujúcich látok v ovzduší. Zdroje emisií môžu byť prirodzené alebo dôsledkom priemyslu, poľnohospodárstva, či dopravy. Mimoriadne jemné častice (UFP) sa stali kľúčovou oblasťou záujmu monitorovania životného prostredia a súvisiacich štúdií, keďže sa ukázalo, že majú potenciálne významný vplyv na kvalitu ovzdušia a zdravie.

Je nutné monitorovať aj ťažké kovy, organické a anorganické chemikálie, ako sú ozón, prchavé organické uhľovodíky, SO2, NO2, CO, benzoát alebo azbest.

Značka Whatman™ vám dokáže poskytnúť špecializované filtre na manuálne aj automatizované monitorovanie častíc; na odber vzoriek v bežných alebo agresívnych prostrediach; na testovanie rádioaktivity, kovov alebo azbestu.

Vyberte si spomedzi 13 rôznych typov filtrov Whatman™ na testovanie vzoriek vzduchu:

 • PM2,5
 • GF/A
 • EPM 2000
 • GF10
 • Membrány TE
 • Filtre z kremenných vlákien QM-A
 • Filtre z kremenných vlákien QM-H
 • Kremenné patróny QM-A
 • Kremenné patróny QM-H
 • Sklené mikrovláknové kotúče
 • WME
 • Membrány Nucleopore™
 • Membrány Cyclopore™

Vyžiadajte si filtre Whatman na testovanie VZDUCHU

Manuálny odber vzoriek v bežných prostrediach

Sklené mikrovláknové filtre s pojivom, trieda GF 10, Whatman

Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (bežné prostredie)

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Mimoriadna mechanická stabilita

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 180 °C

Názov filtra:
GF10

Typ filtra:
FILTRE ZO SKLENÝCH VLÁKIEN

 

Extrakčné patróny, Whatman

Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (bežné prostredie)

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na plyny z komínov

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 500 °C

Názov filtra:
PATRÓNY ZO SKLENÝCH VLÁKIEN

Typ filtra:
PATRÓNY ZO SKLENÝCH VLÁKIEN

 

Membránové filtre, PTFE, sortiment TE, Whatman

Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (bežné prostredie)

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Vysoká chemická kompatibilita

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Nízka chemická interferencia pozadia

Názov filtra:
TE PTFE

Typ filtra:
MEMBRÁNOVÉ PTFE FILTRE

Sklené mikrovláknové filtre bez pojiva, stupeň GF/A, Whatman

Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (bežné prostredie)

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na gravimetrické stanovenie, PM10

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Vysoká prietoková rýchlosť

Názov filtra:
GF/A

Typ filtra:
FILTRE ZO SKLENÝCH VLÁKIEN

 

Sklené mikrovláknové filtre na odber vzoriek vzduchu, stupeň EPM 2000, Whatman

Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (bežné prostredie)

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na gravimetrické stanovenie, PM10

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Používa sa vo vysokoobjemovom zariadení na odber vzoriek vzduchu PM-10

Názov filtra:
EPM2000

Typ filtra:
FILTRE ZO SKLENÝCH VLÁKIEN

 

Membránové filtre na odber vzoriek vzduchu, PTFE, stupeň PM 2,5, Whatman

Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (bežné prostredie)

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na stanovenie stupňa PM 2,5. Vysoká chemická kompatibilita

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Nízka chemická interferencia pozadia

Zhoda metodiky s normou:
EPA PM 2,5 (požiadavky 40 CFR, časť 50, príloha L)

Názov filtra:
PM 2,5 PTFE

Typ filtra:
MEMBRÁNOVÉ PTFE FILTRE

Manuálny odber vzoriek v agresívnych prostrediach

Kremenné mikrovláknové filtre na odber vzoriek vzduchu, stupeň QM-A, Whatman

Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (agresívne prostredie)

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na plyny z komínov. Kremeň vysokej čistoty.

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 800 °C

Názov filtra:
QM-A

Typ filtra:
FILTRE Z KREMENNÝCH VLÁKIEN

 

Filtre na odber vzoriek z kremeňa vysokej čistoty, stupeň QM-H, Whatman

Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (agresívne prostredie)

Dôležitá vlastnosť č. 1:
100 % čistý kremeň

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 900 °C

Typ filtra:
QM-H

Typ filtra:
FILTRE Z KREMENNÝCH VLÁKIEN

 

Extrakčné patróny, vysoká čistota, kremeň, Whatman

Použitie:
Manuálny odber vzoriek častíc ovzdušia (agresívne prostredie)

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Kremeň vysokej čistoty. Na plyny z komínov.

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 800 °C

Názov filtra:
PATRÓNY Z KREMENNÝCH VLÁKIEN

Typ filtra:
PATRÓNY Z KREMENNÝCH VLÁKIEN

Automatizovaný odber vzoriek

Sklené mikrovláknové filtre s pojivom, trieda GF 10, Whatman

Použitie:
Automatizovaný odber vzoriek častíc z ovzdušia

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Mimoriadna mechanická stabilita

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 180 °C

Názov filtra:
KOTÚČE GF10

Typ filtra:
SKLENÉ MIKROVLÁKNOVÉ KOTÚČE

Odber vzoriek na analýzu rádioaktivity a kovov

Sklené mikrovláknové filtre bez pojiva, stupeň GF/A, Whatman

Použitie:
Odber vzoriek rádioaktívneho znečistenia vzduchu

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Vhodné na absorpciu rádioaktívneho jódu

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Vysoká prietoková rýchlosť

Názov filtra:
GF/A

Typ filtra:
FILTRE ZO SKLENÝCH VLÁKIEN

 

Filtračné papiere na špecifické použitie, stupeň 72, Whatman

Použitie:
Odber vzoriek rádioaktívneho znečistenia vzduchu

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Vhodné na absorpciu rádioaktívneho jódu

Názov filtra:
Stupeň 72

Typ filtra:
FILTRAČNÝ PAPIER ZO SKLENÝCH VLÁKIEN/CELULÓZY

Filtre na stanovenie kovových častíc v prostredí

Membránové filtre, zmiešaný ester celulózy, Whatman

Použitie:
Filtre na stanovenie kovových častíc v prostredí

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Dobrá rýchlosť prietoku a odolnosť

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Široká škála poréznosti

Názov filtra:
MCE

Typ filtra:
MEMBRÁNOVÉ MCE FILTRE


Monitorovanie znečistenia vzduchu spôsobeného komínmi, kanalizáciou a aerosólmi vyžaduje filter, ktorý dokáže odolávať chemicky nepriaznivým podmienkam a vysokým teplotám. Na toto použitie sa vyžaduje aj vysoká čistota.

Filtre na analýzu ťažkých kovov

Kremenné mikrovláknové filtre na odber vzoriek vzduchu, stupeň QM-A, Whatman

Použitie:
Analýza ťažkých kovov

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Kremeň vysokej čistoty

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 800 °C

Názov filtra:
QM-A

Typ filtra:
FILTRE Z KREMENNÝCH VLÁKIEN

 

Filtre na odber vzoriek z kremeňa vysokej čistoty, stupeň QM-H, Whatman

Použitie:
Analýza ťažkých kovov

Dôležitá vlastnosť č. 1:
100 % čistý kremeň

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 900 °C

Typ filtra:
QM-H

Typ filtra:
FILTRE Z KREMENNÝCH VLÁKIEN

 

Sklené mikrovláknové filtre na odber vzoriek vzduchu, stupeň EPM 2000, Whatman

Použitie:
Analýza ťažkých kovov

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Podrobná chemická analýza stopových znečisťujúcich látok

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Používa sa vo vysokoobjemovom zariadení na odber vzoriek vzduchu PM-10

Názov filtra:
EPM2000

Typ filtra:
FILTRE ZO SKLENÝCH VLÁKIEN

Extrakčné patróny, vysoká čistota, kremeň, Whatman

Použitie:
Analýza ťažkých kovov

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Kremeň vysokej čistoty. Vhodné na extrakciu rozpúšťadiel a odber vzoriek vzduchu.

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 800 °C

Názov filtra:
PATRÓNY Z KREMENNÝCH VLÁKIEN

Typ filtra:
PATRÓNY Z KREMENNÝCH VLÁKIEN

Filtre na iné organické alebo anorganické chemikálie

Sklené mikrovláknové filtre bez pojiva, stupeň GF/A, Whatman

Použitie:
Iné organické alebo anorganické chemikálie

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Vysoká prietoková rýchlosť

Názov filtra:
GF/A

Typ filtra:
FILTRE ZO SKLENÝCH VLÁKIEN

 

Membránové filtre, PTFE, sortiment TE, Whatman

Použitie:
Iné organické alebo anorganické chemikálie

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Zvýšená odolnosť do agresívnych prostredí pri testovaní

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Vysoká chemická kompatibilita

Typ filtra:
TE PTFE

Typ filtra:
MEMBRÁNOVÉ PTFE FILTRE

 

Kremenné mikrovláknové filtre na odber vzoriek vzduchu, stupeň QM-A, Whatman

Použitie:
Iné organické alebo anorganické chemikálie

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Kremeň vysokej čistoty

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 800 °C

Názov filtra:
QM-A

Typ filtra:
FILTRE Z KREMENNÝCH VLÁKIEN

Filtre na odber vzoriek z kremeňa vysokej čistoty, stupeň QM-H, Whatman

Použitie:
Iné organické alebo anorganické chemikálie

Dôležitá vlastnosť č. 1:
100 % čistý kremeň

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 900 °C

Názov filtra:
QM-H

Typ filtra:
FILTRE Z KREMENNÝCH VLÁKIEN

 

Extrakčné patróny, vysoká čistota, kremeň, Whatman

Použitie:
Iné organické alebo anorganické chemikálie

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Kremeň vysokej čistoty. Vhodné na extrakciu rozpúšťadiel a odber vzoriek vzduchu.

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Možné používať do teploty 800 °C

Typ filtra:
PATRÓNY Z KREMENNÝCH VLÁKIEN

Typ filtra:
PATRÓNY Z KREMENNÝCH VLÁKIEN


Spoločnosť VWR vám môže poskytnúť kompletný produktový rad spotrebného materiálu, vybavenia a reagencií na analýzu životného prostredia. Použite nástroj na vyhľadávanie na našej domovskej stránke alebo sa obráťte na miestneho obchodného zástupcu.

Kontakt

Nahor

Filtre Whatman™ na testovanie pôdy

Z enviromentálneho hľadiska tvorí pôda spolu s vodou, ovzduším a živými organizmami primárny prvok ekosystému, a preto ju treba zachovať a chrániť pred možnými degradačnými javmi. Na druhej strane používanie hnojív pri poľnohospodárskej činnosti je silným prostriedkom na zvýšenie produktivity pôdy a teda výnosov plodín.

Analýza vzoriek pôdy si vyžaduje prvotnú extrakciu chemických zlúčením z matrice pomocou tepelnej modulácie a koncentrácie. Vo vzorkách pôdy sa musí stanoviť obsah dusíka, pesticídov, fosforu, zadržaných tuhých látok a čírych roztokov, pH. Značka Whatman™ vám dokáže poskytnúť správny výrobok na každý z týchto testov.

Vyžiadajte si filtre Whatman na testovanie PÔDY

Analýza dusíka Kjeldahlovou metódou

Obsah dusíka v pôde sa štandardne vykonáva Kjeldahlovými technikami, súčasťou ktorých je ober vzoriek presného množstva pôdy pred prenosom do mineralizačnej skúmavky. Pri tomto spôsobe je potrebné použiť navažovacie lodičky Whatman™ s nízkym obsahom dusíka a následne prefiltrovať vzorku pomocou kvalitatívneho papiera.

Kvalitatívne filtračné papiere, štandardné stupne, stupeň 4 a 4V, Whatman

Použitie:
Analýza dusíka Kjeldahlovou metódou

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Na filtráciu vzorky pred analýzou

Názov filtra:
Stupeň 4

Typ filtra:
FILTRAČNÝ PAPIER

 

Kjeldahlove navažovacie lodičky, Whatman

Použitie:
Analýza dusíka Kjeldahlovou metódou

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Nízky obsah dusíka

Typ filtra:
Stupeň 609

Typ filtra:
NAVAŽOVACIE LODIČKY


Napríklad pred analýzou plynovou chromatografiou (GC) sa môžu vzorky pôdy pripraviť použitím Soxhletovej extrakcie alebo mikrovlnnej mineralizácie. Na túto techniku sa vo veľkej miere používajú extrakčné patróny. Ak chcete odstrániť jemné častice a chrániť svoj prístroj na GC, použite špecifické striekačkové filtre.

Extrakčné patróny, Whatman

Použitie:
Soxhletova extrakcia

Názov filtra: BUNKOVÉ PATRÓNY
Typ filtra: CELULÓZOVÉ PATRÓNY


Väčšina testov na stanovenie obsahu stopových prvkov je založená na extrakcii pôdy a meraní koncentrácie stopových prvkov v kvapalnej fáze bez obsahu pôdy, napríklad pomocou induktívne viazanej plazmovej atómovej emisnej spektometrie (ICP-AES). Vzorka sa potom zvyčajne musí prefiltrovať cez kvalitatívny filtračný papier alebo filter zo sklených vlákien, čím sa zabezpečí, že neblokuje nebulizéry ani nebude interferovať so vstrekovaním do analytického prístroja. Ak sa vzorka mineralizuje pomocou lúčavky kráľovskej, môže sa prefiltrovať cez bezpopolnatý filtračný papier.

Striekačkové filtre, SPARTAN™, Whatman

Použitie:
Spektrofotometria a chromatografia

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Certifikované na účely HPLC

Názov filtra:
SPARTAN

Typ filtra:
Filter zo sklených vlákien

 

Striekačkové filtre, Puradisc™, Whatman

Použitie:
Spektrofotometria a chromatografia

Dôležitá vlastnosť č. 1:
Široká škála membrán, veľkostí a priemerov pórov

Názov filtra:PURADISC

Typ filtra:Filter zo sklených vlákien

 

Striekačkové filtre, GD/X™, Whatman

Použitie:
Spektrofotometria a chromatografia

Dôležitá vlastnosť č. 1:
So súčasťou na prvotnú filtráciu s filtrom zo sklených vlákien

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Tri až sedemkrát väčší objem vzorky ako v prípade štandardných striekačkových filtrov

Názov filtra:
GD/X

Typ filtra:
Striekačkové filtre

Striekačkové filtre, GD/XP™, Whatman

Použitie:
Vzorky s obtiažnou filtráciou

Dôležitá vlastnosť č. 1:
S polypropylénovým predfiltrom

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Minimalizácia hladín iónových extrahovateľných látok

Názov filtra:
GD/XP

Typ filtra:
Striekačkové filtre

 

Filtre bez striekačky, Mini-UniPrep™ G2, Whatman

Použitie:
Spektrofotometria a chromatografia

Dôležitá vlastnosť č. 1:
„Všetko v jednom“ – filter a vialka do autosamplera

Dôležitá vlastnosť č. 2:
So SKLENENOU vialkou do atosamplera

Názov filtra:
MINIUNIPREP G2

Typ filtra:
Filter zo sklených vlákien

 

Filtre bez striekačky, Mini-UniPrep™, Whatman

Použitie:
Spektrofotometria a chromatografia

Dôležitá vlastnosť č. 1:
„Všetko v jednom“ – filter a vialka do autosamplera

Dôležitá vlastnosť č. 2:
S PLASTOVOU vialkou do autosamplera

Názov filtra:
MINIUNIPREP

Typ filtra:
Filter zo sklených vlákien

Demonštrácia striekačkového filtra Whatman GD/X™


Demonštrácia Whatman Mini-UniPrep™

Prostredníctvom testovania fosforu v pôde možno stanoviť množstvo hnojiva s obsahom fosforu potrebného na dosiahnutie maximálneho rastu rastlín. Na stanovenie obsahu fosforu v pôde sa pôda extrahuje chemickým roztokom a obsah fosforu v extrakte sa meria pomocou kolorimetrie. Pred analýzou sa štandardne vyžaduje filtrácia extraktu cez kvalitatívny filtračný papier. Ak sa na stanovenie koncentrácie fosforu používa automatizovaná metóda, môže byť potrebný filtračný papier, ktorý je odolný voči kyselinám.

Kvantitatívne filtračné papiere, bezpopolnaté stupne, stupeň 41, Whatman

Použitie:
Kolorimetria na analýzu fosforu

Názov filtra: Stupeň 41
Typ filtra: FILTRAČNÝ PAPIER


pH pôdy je mimoriadne dôležité ako miera, ktorá vyjadruje viazanie minerálnych látok. Niektoré rastliny majú veľmi špecifické požiadavky na pH. Existuje mnoho rôznych spôsobov merania pH pôdy. Použitie lakmusového/pH papierika je rýchlym a cenovo nenáročným spôsobom na testovanie pH pôdy, ak nemáte k dispozícii pH meter alebo ak nepotrebujete hodnoty s vysokou presnosťou. Pri príprave vzorky pôdy použite navažovací papier na odváženie pôdy ešte predtým, ako pridáte do vzorky vodu. Na odstránenie nadbytočných častíc zo suspenzie môžete použiť filtračné papiere.

Indikátorové pH papieriky, Whatman

Použitie:
Analýza pH

Dôležitá vlastnosť č. 2:
Univerzálne indikátory

Názov filtra:
PHANPEHA

Typ filtra:
INDIKÁTOROVÉ PAPIERIKY


Rôzne testovacie metódy vyžadujú, aby sa kvapalné zložky roztoku pred analýzou oddelili od suspendovaných tuhých látok. Spoločnosť GE ponúka široký výber celulózových filtračných papierov s rôznou úrovňou prietoku, zaťažiteľnosti a chemickej odolnosti na podporu týchto aplikácií.

Papierové filtre: Sprievodca výberom

Spoločnosť VWR vám môže poskytnúť kompletný produktový rad spotrebného materiálu, vybavenia a reagencií na analýzu životného prostredia. Použite nástroj na vyhľadávanie na našej domovskej stránke alebo sa obráťte na miestneho obchodného zástupcu.

Kontakt