Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Cytológia

Cytology has become an established aid for the diagnosis of malignancy in various organs, particularly those of the respiratory, urinary and female genital tracts.

Cytológia

Cytológia sa stala uznávanou pomôckou pri diagnostike zhubných nádorov v rôznych orgánoch, predovšetkým v dýchacej, močovej a ženskej pohlavnej sústave.

Informácie o podložných sklíčkach, krycích sklíčkach, mikroskopoch atď. nájdete v časti venovanej mikroskopii.