Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Riešenia pre biospracovanie

Riešenia pre biospracovanie

Aktivácia vášho procesu vďaka inovatívnemu výberu

Faktory ovplyvňujúce vývoj vášho systému expresie, vrátane dosiahnutia maximálnej hustoty buniek a cieľov produktivity vášho bioreaktora alebo fermentora, zachytenia a purifikácie požadovaného proteínu a dávkovania pripraveného proteínu v konfigurácii pripravenej pre pacientov, sa navzájom nevylučujú. Každá fáza procesu biospracovania je ovplyvnená predchádzajúcimi krokmi. Spoločnosť VWR má tím odborných a technických expertov, ktorí rozumejú týmto holistickým vplyvom a môžu vám pomôcť identifikovať riešenia spĺňajúce vaše požiadavky naprieč celým procesom, a to vďaka využitiu nášho prístupu k špičkovým značkám v odvetví.

Spoločnosť VWR, ako výrobca chemikálií na mieru a dodávateľ biochemikálií a doplnkových médií, dokáže nájsť riešenie pre vaše potreby zložiek médií, sérových doplnkov a pufrov používaných v prvých fázach výrobného procesu ako aj pufrov a pomocných látok pre purifikáciu a prípadne aj finálneho plnenia v neskorších fázach procesu. Ak sa rozhodujete, akým spôsobom sa zapojíte do jednotlivých fáz biospracovania od začiatku do konca, naše portfólio jednorazových zmiešavacích nádob nemá konkurenciu. A nakoniec, keď riešite otázku spôsobu ochrany produktu pred faktormi prostredia, vrátane vplyvov zo strany technikov, sme experti v poskytovaní riešení pre požiadavky kontrolovaného pracovného prostredia.