Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Vyrábame produkty, ktoré ovplyvňujú životy

Brožúra ZDARMA: Vlastné chemikálie a služby!
Vyrábame produkty, ktoré ovplyvňujú životy
Spoločnosť VWR pomáha v boji s tuberkulózou!
  • Odborníci spoločnosti VWR zameraní na výrobu špecifických produktov ponúkajú rozsiahle skúsenosti v rámci viacerých odvetví výskumu a výrobného prostredia
  • Poskytujeme vysokokvalitné chemikálie a služby, ktoré sú prispôsobené našim produktom alebo potrebám výroby
  • „Pomáhame vám zachovať kľúčové prednosti, zostať sústredenými na dôležité veci a rýchlo odpovedať na nové výzvy v oblasti výroby“
  • Spoločnosť VWR zabezpečuje kvalitné systémy, na ktoré sa môžete spoľahnúť
  • Spoločnosť VWR je vaším partnerom, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávateľského reťazca

Spoločnosť VWR vytvára reagencie na diagnostiku tuberkulózy pre celosvetového lídra v oblasti molekulárnej diagnostiky. Reagencie sú distribuované poskytovateľmi lekárskej starostlivosti do miest, ako je Afrika, kde je včasná detekcia tuberkulózy dôležitá na zvýšenie šancí prežitia pacienta, kontrolu ochorenia a zníženie pravdepodobnosti prenosu. Toto je len jeden z mnohých príkladov, kedy služby spoločnosti VWR zamerané na výrobu špecifických produktov poskytujú inovatívne, flexibilné a prispôsobené riešenia.