Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Výroba

HDPE fľaše s úzkym hrdlom od spoločnosti Kautex, schválené OSN – GL 45

Schválenie OSN, na nebezpečné produkty objemu od 500 do 2 500 ml

PLATÍ DO 30/06/2017

HDPE fľaše so širokým hrdlom od spoločnosti Kautex, schválené OSN

Schválené OSN, na nebezpečné produkty (tuhé látky)

PLATÍ DO 30/06/2017

HDPE kanistre od spoločnosti Kautex, schválené podľa noriem OSN

Ideálne na potraviny alebo chemikálie

PLATÍ DO 30/06/2017

Tepelné zobrazovacie kamery Testo

Inteligentný, profesionálny spôsob merania teplôt

PLATÍ DO 30/06/2017

Biologické pufre na biofarmaceutickú výrobu

NOVÉ biospracovanie chemikálií, viac ponúkaných výrobkov!

Biospracovanie VWR okrem poskytovania rôznorodých dodávateľských možností vyrába v komerčnom meradle aj biologické pufre a biochemikálie. Môžeme vám pomôcť splniť stále prísnejšie požiadavky na dodávky a dodávateľský reťazec na trhu biovied.

Celosvetové chemické výrobné závody spoločnosti VWR

Spoločnosť VWR umožňuje skvalitnenie výroby a vedeckého výskumu poskytovaním kvalitných chemikálií a služieb prispôsobených vašim výrobkom alebo výrobným potrebám. Kľúčové oblasti našej činnosti zahrňujú:

Výskumné onkologické centrum urýchľuje výskum navzdory požiadavkám na bezpečnosť a súlad s normami

Prípadová štúdia!

Ako efektívne spravovať údaje o nebezpečných materiáloch.

Spoločnosť VWR v sektore biospracovania

Zo zariadení certifikovaných podľa normy ISO 9001:2008 a v súlade s aktuálnou SVP podľa FDA vám môžeme poskytnúť jednoduché riešenia pre nasledujúce oblasti:

Vodné roztoky na biofarmaceutickú výrobu

Objednajte si hotové vodné roztoky!

Tieto hotové vodné roztoky na biofarmaceutickú výrobu sa zmiešavajú v čistých priestoroch pomocou farmaceutických surovín (Ph. Eur.) a čistenej vody (Ph. Eur., USP).

Výrobky spoločnosti Spectrum Chemicals pre výrobu

Teraz v ponuke aj v Európe od spoločnosti VWR International.

Ochranné chemické odevy: faktory, ktoré by ste mali zvážiť pre správny výber!

Katalóg pre farmaceutické a diagnostické prevádzky

Komplexný prehľad všetkého, čo pre vás spoločnosť VWR môže urobiť, aby ste ľahko zvládali niektoré z náročných úloh a dosiahli svoje ciele kvality.

Vyrábame produkty, ktoré ovplyvňujú životy

Brožúra ZDARMA: Vlastné chemikálie a služby!

Spoločnosť VWR pomáha v boji s tuberkulózou!

Výrobné chemikálie VWR®

Zistite, čo pre vás spoločnosť VWR môže urobiť!

Riadime váš dodávateľský reťazec chemikálií.

Deriváty aminokyselín VWR® pre biofarmaceutickú výrobu

NOVINKA!

Produkty v rôznych formách podľa požiadaviek našich zákazníkov v oblasti biofarmácie a biotechnológie